Koçluk ve Mentorluk Eğitimi

Koçluk ve Mentorluk Eğitimleri

Koçluk eğitimi, profesyonel ve ICF unvanlı koç olmak isteyenlerin yeterli yetkinliklere ulaşmalarını sağlayan, Mentor Koçluk eğitimi ise ACC, PCC ve MCC unvanlı koçlar vede bu yolda ilerleyenlerin etkin mentorluk becerilerine ulaşmalarını sağlayan eğitimlerdir. Uluslararası Koç Federasyonu (ICF) dünyada koçlukla ilgili otorite sayılan kurumdur. ICF’in PCC unvanlı koçlarından biri olan Fatih Elibol, ACC ve PCC unvanlarını kazanabilmeniz için tüm süreç boyunca size eşlik eden Dünyanın en iyi Eğitmenlerin de biridir. Elibol’ un Uluslararası Koçluk Federasyonuna (ICF) kayıtlı koçluk saati 7000 saate yakın olup mentor koçluk kaydı ise 4000 saate aşkındır. Fatih Elibol’un eğitimleri kişileri tam ve bütün olarak ele alan holistik bir yapıya sahiptir. Bireylerin sahip oldukları bilgi, beceri ve uzmanlıkların farkına varmalarını vede bu doğrultuda gelişmelerini sağlayan patentli programlarıdır. Profesyonel Koçluk becerileri kazanmanızı sağlayan diploma programı ise koçluk bilgi becerileri eşliğinde katılımcıların öz benliklerinden başlayarak bireysel ve kurumsal hayatlarında koçluğun bir bütün olarak var olmasını hedeflemektedir. Elibol, Profesyonel olarak koçluk mesleğine geçiş yapmak veya unvan sahibi bir koç olmak isteyenlere de daimi başarı ile var olmalarını sağlayacak 174 saatlik kapsamlı bir koçluk eğitimi sağlamaktadır. Fatih Elibol bireysel koçluk eğitim, kurumsal koçluk eğitimi , koç süpervizörlüğü ve mentor koçluk eğitimlerinin yanı sıra Holistik Liderlik, Hipnotik Satış, NLP ve Öz programlama eğitimleri kurumsal hayatta olduğu gibi bireysel yaşamda da başarınıza başarı katmak için sürdürdüğü eğitim programları sağlamaktadır.

Koçluk Eğitimi Programı

Accredited Coaching Training Program (ACTP)

HOLISTIC LİFE & BUSİNESS COACHING  DIPLOMA PROGRAMI /HLBCDP HLBCDP, katılımcılarına profesyonel düzeyde geliştirilmiş zorunlu dersler ve seçmeli derslerden oluşan toplamda 174 saatlik bir diploma programı sunmaktadır. Eğitim programı detayları aşağıdaki gibidir.

ZORUNLU DERSLER SAAT
Modül 1. Temel Koçluk 16
Modül 2. Uzman Koçluk 22
Modül 3. Takım Koçluğu 20
Modül 4. Yönetim Koçluğu 22
Uygulama 30
Mentorluk 10 seans
SEÇMELİ DERSLER
Modül 5. Koç Süpervizörlüğü 14 Saat
Modül 6. TA Koçluğu 24 Saat
Modül 7. Gestalt Koçluğu 24 Saat
Modül 8 NLP ile Satış Koçluğu 20 Saat
Modül 9. Mentor Koçluk 12 Saat

ACTP Diploma programına ait alınması gereken zorunlu modül sayısı 4’tür. Detaylar aşağıdaki gibidir.

Modül 1 : Temel Koçluk Bilgi ve Becerileri

AMAÇ: Koçluk eğitimi almak isteyen katılımcıların koçluk ile tanışmasını, koçluğun temel yeterliliklerini öğrenmelerini ve koçluğun önemli becerilerini kazanmalarını hedefler. EĞİTİM SÜRESİ: 16 saat

Modül 2: Uzman Koçluk Bilgi ve becerileri

AMAÇ: Katılımcılar  1.  modülü tamamladıktan sonra Uzman Koçluk Bilgi ve Becerileri modülünü alabilirler. 2.Modül olan Uzman Koçluk Bilgi ve Becerileri eğitiminin amacı, katılımcıların diğer bireylerin yaşamlarına daha derinlemesine koçluk yapabilmeleri için gerekli olan özel beceri ve teknikleri kazanmalarını amaçlar. EĞİTİM SÜRESİ: 22 saat

Modül 3: Takım Koçluğu

AMAÇ: Koçlukta sahip olunan temel koçluk  bilgi ve becerileri ile takımlara doğru hedef belirletmek ve takımın bu hedefe ulaşmasını sağlamayı öğretmek. EĞİTİM SÜRESİ: 20 saat

Modül 4: Yönetim Koçluğu

AMAÇ: Şirketlerde çalışan her kademedeki personelin ( Mavi yaka – Beyaz yaka) tüm iş süreçlerini Koçluk bakış açısı ile yapmalarını sağlamak. Kurum vizyonu ile çalışanların iş vizyonunu ortak bir noktada buluşturmak. Çalışanlara stratejik iş adımlarından hedefe ulaşmaya kadar ihtiyaçları olan her türlü bilgiyi zengin bir içerikle sunmaktır. EĞİTİM SÜRESİ: 22 saat

Uygulama

AMAÇ: İlk 2 modülü tamamlayan adayların bilgi ve becerilerini geliştirmek için 30 adet seans deneyimi gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Bu seansları ‘Seans’ Değerlendirme Formu’ ile belgelendirmeleri istenir.

Mentorluk

AMAÇ: Zorunlu ve Seçmeli modülleri tamamlayan katılımcılar.100 saatlik koçluk uygulamalarını tamamladıktan sonra 10 seans süren mentorluk çalışmaları başlayacaktır.

Seçmeli Modüller

ACTP Diploma programına ait alınması gereken seçmeli modül sayısı en az 2’dir. Arzu eden katılımcılar seçmeli modül sayısını yükseltebilirler. Detaylar aşağıdaki gibidir.

Modül 5: Koç Süpervizörlüğü

AMAÇ: Koçluk seansı yapan koçun uygulamalarını deneyimli bir koçun profesyonel gözü ile denetlemesi. Koçluk mesleğinde mesleki gelişim için gerekli olan bilgi birikimi ve beceriler açısından yeterli, ehliyetli ve deneyimli bir süpervizör koçluk sürecini gözlemlediği ve değerlendirdiği süreci öğrenmek. EĞİTİM SÜRESİ: 14 saat

Modül 6: TA Koçluğu

AMAÇ: TA (Transaksiyonel Analiz) Koçluk  programının amacı  bireylerin kendi yaşamlarında ilk olarak kendilerine, ardından diğerlerine ve yaşama karşı davranışlarını fark etmeleri. Transaksiyonel Analiz yaklaşımının koçluk araçlarıyla harmanlanması ile ortaya çıkan bu program, kişilerin benlik durumlarını fark etmelerine yardımcı olarak bu farkındalığı koçluk bakış açısıyla içselleştirmelerine olanak sağlamaktadır. EĞİTİM SÜRESİ: 24 saat

MODÜL.7. Gestalt Koçluğu

AMAÇ: Bireysel, Kuramsal ve uygulamalı olarak tasarlanmış bu eğitimde Gestalt ile Yaratıcılık bir bütün olarak ele alınarak, kavramların sadece akılda kalmayıp içselleştirilmesi sağlanmaktadır. Katılımcılar Gestalt’in ne olduğunu, temel prensiplerini, bir yaşam biçimi olarak hayatlarında ve mesleklerinde nasıl kullanabileceklerini öğreneceklerdir. EĞİTİM SÜRESİ: 24 saat

MODÜL.8. NLP ile Satış Koçluğu

AMAÇ: Katılımcılar bu modülü 1. modülü tamamladıktan sonra NLP ile Satış Koçluğu modülünü alabilirler. Satış Koçluğunun amacı, katılımcıların diğer bireylerin ve kurumların satış yöneticileri ve personeline koçluk yapabilmeleri için gerekli olan özel beceri ve teknikleri kazanmalarını amaçlar. EĞİTİM SÜRESİ: 20 saat

Modül 9: Mentor Koçluk

AMAÇ: Diploma programını tamamlayan katılımcılar ICF’den PCC Unvanına başvuruda bulunarak PCC unvanlı bir koç olabiliyorlar. PCC unvanlı koçlar ACC ya da PCC unvanı almak isteyen koçlara mentörlük yapabiliyorlar. Bu modülün amacı unvan almak isteyen koçlara mentorluk  yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır. EĞİTİM SÜRESİ: 12 saat

Rezervasyon

Switch The Language

    Hi, I'm Fatih Elibol

    In order to achieve your life goals, you must first clarify. I’m willing to coach you and your team to reach the point you want to be from your current ,plus to carry on mentoring according to your needs, with my 20-year worldwide experience. Let’s add success to you and your team by creating tailor made training programs. Are you ready to be one of my succeeded clients on your personal life, business, team, and more?