Mentor Koçluk

Sadece bir başvuru adımı ile başlayacak olan Fatih Elibol ile Mentor Koçluk yolculuğunda Profesyonel Koçluk seansı boyunca ICF Temel Yetkinlikleri geliştirmeye ve bu yetkinlikleri nasıl kullanıldığına odaklanılır.

Mentor yani Yönder olan kişi , bilgi ve becerisiyle, geçmişteki bilgi birikimleri ile sizi alıp olmak istediğiniz yere götüren süreçte tecrübelerini sizinle paylaşan, bu süreçte ne yapmanız gerektiğini size söyleyen kişidir. Bu noktada mentor seçiminiz ve alacağınız mentorluk sizler için  büyük önem taşımaktadır.

 

Koçluk unvanlama sürecinde alınan mentorluk ise, sizin ICF kuranlarına göre olmak istediğiniz unvan yolunda, “Doğru soruları soruyor musun? Doğru cevapları alabiliyor musun? seansı doğru devam ettirebiliyor musun? “ gibi hususlarda,  alınan ses kayıtları da incelenerek ilerlenir ve alacağınız o unvana göre en iyi yere gelmenizi sağlamak amaçlanır.

Mentorun danışanı olan menti; benim verdiğim bu programda Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Usta sertifikalı Koç (MCC ) unvanlı ICF yetki sahibi Koç olmam dolayısıyla, en iyilerden biri olmak isteyen ICF unvanlama yolculuğunda ACC, PCC  ve MCC koçu olma yolundaki her Koç adayı ve Mentorluk yapacak ICF onaylı Mentor Koç olmak isteyen tüm uzman koçlar olabilir.Beceri ve uzmanlıklarını geliştirmek ve arttırmak isteyen profesyonel koçlarla bire bir çalışılacak , ICF temel yetkinlikleri ve Etik Davranış Kuralları ve yetkilendirme gereklilikleri ile ilgili prosedürler hakkında netlik kazanılacaktır.

Koçluk mesleğine yeni başlayan Koç adayları, Sizler benimle ACC ve PCC Koç yetiştirme sürecimde en iyi olmak adına aldığınız eğitimleriniz ve mentorluk saatleriniz ile mesleki gelişiminizi sağlarken, önce ACC olduğunuzda ICF onaylı yetkin bir Koç olacağınız ve ya PCC olduğunuzda Mentor Koç ve Eğitim Veren, Eğitim Akredite Eden  Koç olacağınız için özel bir (ACTP ) programdan geçeceksiniz. Özellikle bu programda, 174 saatlik bu eğitim programının ilk iki modülünü tamamlayan adayların bilgi ve becerilerini geliştirmek için 30 adet seans deneyimi gerçekleştirmeleri ve bu seansları Seans Değerlendirme Formu ile belgelendirmeleri istenir. Ardından ACTP Diploma programına ait alınması gereken zorunlu ve en az 2 Seçmeli modülleri tamamlayan Koç adayları, 100 saatlik Koçluk uygulamalarını tamamlandıktan sonra 10 seans süren mentorluk çalışmaları başlayacaktır.

ACC unvanlı Koç olma yolundaki bir koçun ICF onaylı bir Koç olabilmesi adına izlenecek tüm adımlarda mentorunuz olarak sizlerin yanınızdayım.ICF için güncel olan ACC başvuru koşulları gereğince akreditasyon sürecinde alınması zorunlu olan mentor koçluk , değerlendirme kriterlerinde yetkinleşmek ve koçluk bilgi değerlendirmesi resmî sınavını başarıyla tamamlamak  için çok önemlidir. Koçluk eğitimleri başladıktan sonra  ACC başvuru koşullarında yer alan minimum 8 müşteri ile gerçekleştirilen 100 saatlik koçluk tecrübesinin en az 1 seans  ses kaydının başvuruya eklenmesi durumunda ölçümlenecek koçluk değerlendirmesi için , profesyonel bir mentor desteği alabilmeniz gerekir.Aynı zamanda başvuru sürecinde ICF , Mentor Koç ile 10 saat çalışıldığının online başvuru sırasında belgelenmesini ister.

Mentorluk yapacak Mentor Koç ve Eğitim Veren, Eğitim Akredite Eden Koç yetkisinde ICF onaylı PCC koçu olma yolundaki koçlar ; ICF değerlendirmecilerinin Koçluğu değerlendirirken kriter aldığı her alanda daha da profesyonel olmanın gerekliliğini ve farkındalığını yaşayacaklar. PCC beceri gereksinimlerince koçluk yolcuğunda ilerlerken güçlü yönler  neler, PCC sınavını geçmek için geliştirilmesi gereken beceri alanları hangileridir öğreneceksiniz. Eğitimlerini tamamlamış PCC unvanlı Koç olma yolundaki her Koç adayı, ICF başvuru koşulları gereğince koçluk eğitimleri başladıktan sonra  en az 25 müşteri ile gerçekleştirilen 500 saatlik koçluk tecrübesindeki 2 seans kaydını başvurusuna eklemesi durumunda ölçümlenecek performans değerlendirmesini başarıyla geçmelidir. ACC başvuru koşullarında olduğu gibi  PCC başvuru koşulları gereğince online başvuru sırasında Mentor koç ile 10 saat çalışıldığı belgelenmelidir.

ICF onaylı PCC unvanlı Koç olan ve ICF Master Sertifikalı Koç (MCC)olma yolundaki Uzman Koç adayları, ICF başvuru kriterleri gereğince, 200 saatlik koçluğa özel eğitim vermeleri, en az 35 müşteri ile 2.500 saatlik koçluk tecrübesine sahip olmaları, Koçluk Bilgi Değerlendirmesini başarıyla tamamlamak için gerekli olan  performans değerlendirmeleri için ses kaydı ve yazılı koçluk transkriptini  online başvuru sırasında yüklenmeleri ve 10 saat nitelikli Mentor Koç ile çalıştıkları belgelenmelidir.

Unvanlama sürecinde ICF için zorunlu olan esasında 10 saatlik mentorluk alınması ve belgelendirilmesidir ancak sizlerin alacağı bu mentorluk 10 seans olup yaklaşık 30 saati bulan  süpervizer içerikli ve benzersiz bir programdır.

Alacağınız bu mentorluk ile önceliğimiz, modeli etkili başlatmak ve Mentor Koç- Koç ilişkisinin anlaşmasını yapmak, Mentinin potansiyelinde varolan neyi başarmak istediğini ortaya çıkarmak, her iki tarafında koçluğun amacı hakkında net olduğundan emin olmak, Mentor Koç – Koç ortaklığında başarı ölçütlerini oluşturmak, Mentor Koçluk ilişkisinin ücretlerini , zaman çerçevesini be diğer yönlerini en başından belirlemek, Mentiye ICF Etik Kurallarının tüm yönleriyle ilgili bilgi vermek, Etik Davranış İnceleme Kurulunun mevcudiyetini mentiye bildirmek, Mentorluk hizmeti alan koça , diğer mentor koçlarla da görüşmesini ve buna göre bir seçim yapmasını isteyerek özgüvenini desteklemek, ve Mentiye ,mentorluğun bir sonucu olarak, herhangi bir unvan düzeyi alacağına dair garanti vermemektir.

Gelişim sürecimiz adına ilerleyişimiz ise, Mentinin şimdiye kadarki koçluk seanslarını gözden geçirerek, sözlü veya yazılı geri bildirim sağlayarak temel yetkinlik geliştirmeye odaklanmak, seansları değerlendirerek geri bildirim verme süreçleri Mentinin öğrenme ve gelişimine katkı sağlaması için iki değerlendirme arasında yeterli süreyi vermek, seanslardan hedeflenen örnekleri kullanarak belirli sözlü veya yazılı geri bildirim sunmaktır. Böylelikle menti tam olarak ne yaptığını bilecek ve koçlukta daha derin bir ustalık seviyesi geliştirmek için yapılması gerekenleri anlayacaktır. Gereksinimlerin, gözlemlenenlerin ve bir sonraki beceri düzeyine geçmek için ihtiyaç duyulan spesifik gelişimin geri bildirimlerle desteklendiği bir sürece odaklanılacaktır.

ICF onaylı Mentor Koç, MCC Koç, Uluslararası Lider Koçu ve Eğitmeni olarak size yukarıdaki tüm bu konularda yardımcı olacağım.

En büyük profesyonel tutkusu; beceri ve uzmanlıklarını geliştirmek ve arttırmak isteyen profesyonel koçlarla birebir çalışmak olan Fatih Elibol; ICF Onaylı Mentor Koç, MCC Koç, Uluslararası Liderlerin Performans Koçu ve Eğitmeni olarak size aşağıdaki konularda yardımcı olacaktır:

ICF Temel Yetkinlikleri ve Etik Davranış Kuralları hakkında netlik kazanmak.

ICF Yetkilendirme gereklilikleri ve prosedürlerini takip etmek.

Şimdi Başvur :

Randevu Al :

Dil Değiştir

    Hi, I'm Fatih Elibol

    In order to achieve your life goals, you must first clarify. I’m willing to coach you and your team to reach the point you want to be from your current ,plus to carry on mentoring according to your needs, with my 20-year worldwide experience. Let’s add success to you and your team by creating tailor made training programs. Are you ready to be one of my succeeded clients on your personal life, business, team, and more?