Yeni Nesil Hibrit Performans Koçluk Sertifika Programı

Performans Koçluk Sertifika Programı

Tüm yaşamınızı olumlu yönde etkileyecek, sizi sürdürülebilir ve kalıcı bir başarıya ulaştıracak bir adım atmak nasıl olurdu?

Büyük bir değişim ve dönüşüm yolculuğunda koçluk mesleğine güvenle ve sağlam adımlar atmanın ayrıcalığını size sağlayacak ACSTH onaylı, Yeni Nesil Hibrit Performans Koçluğu Programı sayesinde yaşamın her alanında uygulayabileceğiniz koçluk tekniklerini öğrenirken bu becerilerinizi derinleştirerek tam kapsamlı koçluk yetkinliği kazanacak, hem kurumsal hem de bireysel alanlarda koçluk hizmeti verebilmenizi sağlayacak yetkinlikler elde edeceksiniz.

Programın Ana Noktaları

ACSTH onaylı, Yeni Nesil Hibrit Performans Koçluğu Programı; güçlü ve kanıtlanmış yaklaşımlar içeren, özel kuramlarla ve bilimsel desteklerle zenginleştirilmiş eğitim içeriğine sahiptir. Bu programda güçlü ve kanıtlanmış olan koaktif koçluk modeli yaklaşımını daha çok kullanırız ve pratik uygulamalar ile ilerleriz.

Yeni Nesil Hibrit Performans Koçluk Sertifika Programı eğitiminde öğreneceğiniz en temel noktalardan biri de koçluğun “tek” olduğudur. Koçluk, duyguya koçluk ve sisteme koçluk olarak ikiye ayrılır ancak konularına göre Certified koçluk uygulamaları eğitimde; değişime koçluk, dengeye koçluk, doyuma koçluk, değerlere koçluk, sınırlayıcı inançlara koçluk, huzura koçluk, tutkuya koçluk, mutluluğa koçluk, sadeliğe koçluk, performans (sporcu) koçluğu, ekip koçluğu, grup koçluğu olarak ayrı ayrı ele alınır.

Program İçeriği

Başlangıç olarak hibrit sistemli eğitim içeriği, koçluk mesleğine giriş aşamasındaki öğrencilerin koçluk doğasına aşinalığını aynı sürede daha fazla arttırmak için özelleştirilmiştir. Programda öncelikle; koçluğun ne olup ne olmadığına, tarihine ve felsefesine, etik değerlerine, faydalarına ve temel yeterliliklerine bakacağız.

Ardından temel koçluk ilkelerine ve ICF koçluğuna geçiş yapacağız. Burada koçluk mesleğimize profesyonel güvenilirlik kazandıran Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF için koçluk kriterlerini öğreneceksiniz ve iyi bir ICF koçu olmak için tüm gereklilikleri kavrayacaksınız.

Koaktif Koçluk modeli yaklaşımını içselleştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla ilk etapta temel koçluk becerilerini öğrenmeniz adına geleneksel öğrenme seviyeleri üzerinde çalışacağız. İnsanın temel ihtiyaçlarına ve yaşamsal etkileşimlerine bakacağız. Koçluk sanatı başlığında ele alacağımız temel bilgi ve becerileri geliştirebilmek için uyum sağlama ve ilişki kurma, etkili iletişim, etkili dinleme, soru sorma, geribildirim verme becerileri üzerine çalışacağız.

MCC Mentor Koç Fatih Elibol

Ardından Koaktif Koçluk yaklaşımı modelini kullanarak devam edeceğiz. Koaktif koçluk, duygular üzerinde derin ve kanıtlanmış bir yaklaşımdır. Koçluk hizmeti veren her koçun sahip olması gereken bir altyapı kazandırır. Koçluk seanslarında kurulan iletişimde sadece danışandan duyulan kelimelerin değil; duyulan kelimelerin arkasında gizlenen hisleri, kelimeler arasında yer alan boşlukların, danışandan yansıyan alanların gözlemlendiği ve dinlendiği bir çalışmadır.

Koç, danışanın nerede güçlü olduğunu, nerede zorlandığını, nerede bahaneler uydurduğunu güçlü bir analiz ile tespit eder ve danışana geri yansıtır. Danışanın güçlü veya geliştirilmesi gereken yanlarını ve özelliklerini fark etmesini, doğru strateji ve planlama oluşturmasını sağlar. Danışanın bu planı uygularken iç ve dış etkilerde sabote edilen durumlarının üstesinden gelmesine destek olur.

Eğitimin ilerleyen noktasında koçun sorumluluk alanına geçeceğiz ve uzman koçluk bilgi ve becerileriyle Certified Koçluk süreci hakkında tüm aşamaları öğreneceğiz.

Bir koçluk hizmetinin temelinde olması gereken seans süreci için başlangıç ve keşif aşamasından doyum ve değişim, denge ve gelişim aşamalarına, oradan da ileri taşıma aşamasına kadar çeşitli başlıklar üzerinden koçluk hizmeti verirken seanstaki rolünüzün sorumluluk alanlarını öğreneceksiniz.

Koaktif koçlukta ele aldığımız diğer bir süreç de müşterinin sürecidir. Burada bilmeniz ve hâkim olmanız gerekenleri süreç koçluğu başlığını da kapsayarak eğitimde işleyeceğiz.

Eğitimin bu noktasında ileri düzey koaktif koçluk becerileri konusunda da yetkinlik kazanmanızı hedefliyoruz. İlgili koçluk seansınızda uzman bir koç olarak verdiğiniz hizmette derine inebilen ve ileriye götürebilen güçlü bir koçun tüm özelliklerine sahip olabilmenizi amaçlıyoruz.

Koçluk hizmetinde uygulama biçimlerine, yüz yüze seans, telefonda seans ve internet üzerinden seans olarak eğitim içeriğinde yer vererek koşullardan bağımsız koçluk yapabilme becerisi kazanabilmenizi hedefliyoruz.

Program Detayları

38 saatlik ICF ACSTH (Onaylı Koça Özel Eğitim Saatleri) Sertifika Programı, Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF tarafından onaylı, MCC Fatih Elibol’un tasarladığı 4 ACSTH sertifika programından biridir. Bir ACSTH programı aracılığı ile ilgili unvan için gerekli olan eğitim saatlerini tamamlayan koçlar, ICF unvanı almak için uygun koşulları sağlayarak başvuruda bulunabilirler.

Bu bağlamda alacağınız ACSTH onaylı, Yeni Nesil Hibrit Performans Koçluğu Programı’nda Temel ve Uzman Koçluk Bilgi ve Becerileri üzerine eğitiminizi tamamlayarak koçluk mesleğinde profesyonelleşme yolunda temel bir giriş yapmış olacaksınız.

Yeni Nesil Hibrit Performans Koçluk Sertifika Programı’yla toplamda 38 saat olan bu eğitimi hibrit, yani hem online hem de sınıf ortamında bir arada veya kombinasyonlu olarak alabileceksiniz. Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF tarafından, sertifika programımız hibrit modelde eğitimleri verebilecek şekilde akredite edilmiştir.

Dünyada başta İngiltere, AB ülkeleri, BAE ülkeleri ve Türkiye’de, Türkçe ve İngilizce olmak üzere 2 dilde verilebilmektedir. Dünya genelinde İngilizce ve Türkçe aynı anda simültane tercümanlar eşliğinde ilerlediğimiz eğitimimizde, eğitim sınıfın çoğunluk lisanına göre verilirken, sınıftaki ve onlinedaki katılımcılara anlık sesli çeviriler yapılmaktadır.

Ancak bu programımızda da dikkatinizi çekmek istediğimiz nokta; online eğitim verilmesi video eğitim vermek demek değildir. Çünkü video olarak verilen eğitimler ICF unvan sürecinde, ICF etik kuralları ve temel yetkinlikleri doğrultusunda geçerli sayılmamaktadır. Dolayısı ile eğitim programlarının %80’inin canlı olma koşulunu ICF zorunlu tutar.

Eğitime katılan tüm öğrencilerin klasik sınıf ortamı eğitimlerinde olduğu gibi eksik kalmadan, koçlukla ilgili yeterli bilgiye ulaşması, uzman koçlar haline gelmesi, unvanlı bir koçun potansiyelinde en iyi versiyonunda, profesyonel koç olması Yeni Nesil Hibrit Eğitim Sistemli Koçluk Eğitimi programları ile mümkün olacak bir içerik ve altyapıda dizayn edilmiştir.

Program Sonrasında

Yeni Nesil Hibrit Performans Koçluğu Programı ile 38 saat alacağınız eğitiminizi, ACSTH kapsamında ilgili ICF unvan yolculuğunuz için gerekli eğitim saatlerinizden sayılacak başvurunuzda kullanabileceksiniz ve sertifika sahibi olabileceksiniz.

Yaşamınızın her alanını olumlu yönde etkileyecek, size sürdürülebilir ve kalıcı başarının anahtarını sunacak bu programa katılmak için bize ulaşın.

Icf tpss listesinde bu eğitimin akreditasyonu görmek aşağıdaki butona tıklayın

Detaylı bilgi için formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Dil Değiştir

    Hi, I'm Fatih Elibol

    In order to achieve your life goals, you must first clarify. I’m willing to coach you and your team to reach the point you want to be from your current ,plus to carry on mentoring according to your needs, with my 20-year worldwide experience. Let’s add success to you and your team by creating tailor made training programs. Are you ready to be one of my succeeded clients on your personal life, business, team, and more?