Birebir Uzman Koçluk Bilgi ve Becerileri

Fatih Elibol ile Birebir Uzman Koçluk Bilgi ve Becerileri (Certified Coach)

Hayatımızın genel odağında tüm yaşam alanlarımızda başarılı olmak vardır. Oysa ki başarılı olmak için, başarının bize ne ifade ettiğini anlamak son derece önemlidir.

Benim için başarının tanımı nedir ?
İlerlemek istediğim önceden belirlenmiş bir hedefim var mı ?
Gerçekte bu başarı tanımımla nereye gittiğimi biliyor muyum ?


Başarıyı varılan bir nokta yerine yolun her aşamasında varlığını hissettiğimiz bir değer olarak algılayabilirsek, zihinsel tutumumuzu değiştirmenin, hayatımızı da değiştirebilmek olduğunu fark edebiliriz. Bu sayede önce başarılı olmaya karar verdiğimiz kişiyi yani kendimizi yeniden yaratırız.

Koçluk da kendi içinde aşamalardan oluşan bir başarı yolculuğudur. Koçluk uygulamaları, sürekli mesleki gelişimi önceliklendiren, koçun farkındalık ve yeterlilik seviyesini yükselten,  bir koçluk seansının kalitesini ve değerini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen profesyonel bir uzmanlık alanıdır. İlk modülde Temel Koçluk bilgi ve beceriler eğitimi ile başladığımız bu başarı yolculuğunda edindiğimiz tüm kazanımları şimdi daha da derinleştireceğiz.

Certified coach programı (Uzman Koçluk Bilgi ve Becerileri) bütünüyle yaşamın her alanında uygulayabileceğiniz koçluk tekniklerini kapsayan bir modeldir. 1. Modülde öğrendiklerimizin üzerine kurulmuş 22 saatlik tam kapsamlı bir koçluk eğitimi ile ister kurumsal ister bireysel alanlarda koçluk yapmanızı sağlayacak yetkinlikleri kazanacağınız bir eğitim alacaksınız. Certified coach programımızda güçlü ve kanıtlanmış olan  koaktif koçluk yaklaşımını daha çok kullanıyor olacağız ve uygulamalar ile ilerleyeceğiz.

Öncelikle bu yaklaşımda problem çözümüne, performansa, hedef ve sonuçlara  odaklanmak değil, keşfetme, farkına varma ve sorgulamalar ile doğru seçimler yapma ana konumuzdur. Bireyler söylemlerinde kendilerini ve durumlarını ifade ederken görünen gerçekler üzerinden ilerler ancak bilinçli zihnimiz bilinçsiz zihnimiz ve iç dünyamızla ilgili öğrenmemiz ve keşfetmemiz gereken çok şey vardır.

Uzman Koçluk Bilgi ve Becerileri
Uzman Koçluk Bilgi ve Becerileri

Yaşamımızın yönetiminde ve yaratımlarımızda en önemli rolü oynayan kendimiz hakkında bilmemiz gereken ve içeride nasıl bir mutfak olduğunu anlamlamamız gereken büyük bir ihtiyaç içindeyiz. İnsan doğasında muhteşem bir derinliğin gerçekliğini keşfetmek, bilinçli veya bilinçsiz olarak kabul ettiğimiz limitleri sorularla keşfederek ortadan kaldırmak ve farkında olmadığımız bu sınırlamalardan özgürleşmek hızla kazanılan bir iç görü ile istediklerimizi elde etmemizde bize harika bir güç sağlar.

Temelde potansiyelimiz varsaydığımızın çok ötesinde ve Koaktif koçluk teknikleri ile ele alacağımız kavramlar  bu öğrenme ve gelişme sürecinde giriş niteliğindedir.

Algı ve davranışlarımızın kaynaklarını öğrendikçe,  potansiyele erişmek ve onu kullanmak İçin daha fazla yollar bulmamızı sağlayacağız. Bu modülde zihnin nasıl kontrol altında tutulacağını böylece duyguların ve hayatta ulaşılan sonuçların da kontrol edebilineceği gerçeğine ulaşacağız.

Koaktif koçlukta Koç iletişim kurduğu danışanından duyduğu sözleri değil, ardında söylenmeyen sözleri ve duyguları dinler ve anlar. Koç, koçluk alan bireyin farkındalıklarını arttıran bir  yol arkadaşıdır. Bu eğitim ile sizde derin dinleme, güçlü sezgi, kendini yönetme, doyum ve denge kurma süreçleri ile ilgili beceriler elde ederek nasıl Koçluk yapmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Aynı zamanda gelişmek, büyümek  ve yükselmek isteyen kurumların, liderlerin, yöneticilerin ve şirket sahiplerinin de performans arttırabilmeleri için kullanabilecekleri teknikleri içeren özel bir eğitimdir.

Koaktif kelimesi koçluğa hem koçun hem de danışmanın aktif bir işbirliği içinde olduğu anlamını kazandırır. Koçluk alan bireyin tüm yaşam alanlarını ele alarak yaklaşan Koç, danışanın vereceği bir kararın onun bütün hayatını ve bağlantıda olduğu herkesi etkileyeceği bilir bu nedenle yüksek bir sezgi ile dinler.

Danışandan gelen her cevap koçluk sürecinin ilerleyişi için belirleyicidir. Yaşamlarımızda hepimiz bazı şeyleri değiştirmek daha iyi bir noktaya ulaştırmak isteriz. Herkesin bireysel nedenlerden dolayı yaşadığı kaygıları, stresleri ve maruz kaldığı baskılar vardır. Bazılarımız yeni bir iş fikrine açık hale geldiği finansal baskılar yaşar, bazılarımız mevcut işinde daha mutlu çalışmak ve ya terfi etmek ister, bazılarımız stres içindedir ve huzurlu, dengeli ve daha az karmaşanın olduğu düzenli bir hayat yaşamak ister. Daha bir çok nedenle oluşan hayallerimiz ve hedeflerimiz vardır ancak bir türlü onlara ulaşamayız ya fırsatları göremeyiz, engellere takılırız ya da dışarıda bir kurtarıcı bekleriz.

Koaktif Koçluk
Koaktif Koçluk

Koaktif koçluk insanların zaten tam ve bütün olduğu , ihtiyacı olan her şeye zaten sahip olduğu ve kendinde zaten var olanları ortaya çıkararak tüm hedeflerine ulaşabileceği tüm hayallerini yaşayabileceği inancını benimser. Gerekli olan yolun nasılı ise seansta koçluk becerileri ve teknikler ile danışanla beraber adım adım inşa edilir.

Certified Koçluk süreci, A’dan Z’ye adeta bir mühendis gibi her aşaması planlanmış tasarlanmış bir özendedir. Başlangıç ve keşfetme aşaması, zihinsel hazırlık, kurgulama, uyum ve ahenk, etkin bir bağ kurma süreci, empatik dinleme, güçlü gözlem ile ilerlenen ve daha birçok aşama ile devam eden harika bir süreçtir.

Güçlü soruların örnek diyalogların ve birçok alıştırmanın olduğu keyifli ve eğlenceli bir eğitim ile, merak öğrenme ve koçluğun birleştiği dünyanın tadını çıkaracaksınız.

Hızı çarpıcı bir şekilde arttıran ve ileriye taşıyan ileri düzeyde tüm becerileri ve teknik kazanımlarınız ile, bunların doğru kullanımını öğrenmek, insan ilişkilerinin doğal bir parçası olan koçluğun yaşadığımız dünyayı nasıl kolaylaştıracağını keşfedeceksiniz. Koçluğun insanlar üzerindeki olağanüstü etkisini gördükçe heyecanlanacaksınız.

Certified Koçluk ile öğreneceğiniz tüm temel kazanımlar sizi bir sonraki modüle hazırlarken, koçluk yaklaşımlarının ve yöntemlerinin yaygın bir şekilde, sadece koçlar tarafından değil, herkes tarafından kullanıldığı bir dünya hayal edin.

Koçluk süresince ele alınan teknikler günlük hayatta tüm iletişimlerde olsa nasıl olurdu ? Bunun nasıl olabileceğini hayal edin. Temel koçluk prensipleri ile dolu bir dünyada yaşanılan hayatların nasıl olabileceğini hissedin. İnsanların gerçekten dinlemeye istekli olduğu sağlıklı iletişimler ile güçlenmiş dünyadan yükselen sesleri duyun.

Kendi hayatınızı dolu dolu yaşarken başkalarının hayatlarında da fark yaratmaya kararlı, arzulu ve sevgiyle adanmış insanların dünyasını yaratmanın mümkünlüğüne ben inandığım İçin buradayım.

Bunu aynı inançla önce kendi dünyanda yaratmaya sen var mısın ?

Uzman Koçluk Bilgi ve Becerileri (Certified Coach) Programı Detayları

AMAÇ: Katılımcılar 1. modülü tamamladıktan sonra CertifiedCoach modülünü alabilirler. 2.Modül olan CertifiedCoach’ın amacı, katılımcıların diğer bireylerin yaşamlarına daha derinlemesine koçluk yapabilmeleri için gerekli olan özel beceri

ve teknikleri kazanmalarını amaçlar.

EĞİTİM SÜRESİ: 22 saat

İÇERİK:

A. KOAKTİF KOÇLUK

 • KOAKTİF KOÇLUĞUN TEMELLERİ
 • KOAKTİF KOÇLUK MODELİ
  • Doyum
  • Denge
  • Süreç
 • KOAKTİF KOÇLUK İLİŞKİSİ
 • KOAKTİF KOÇLUK ORTAMI
 • KOAKTİF KOÇLUKTA TASARLANMIŞ İŞBİRLİĞİ
 • KOAKTİF KOÇLUK MODELİNDE KOÇUN ROLÜ
 • KOAKTİF KOÇLUK BİÇİMİ
 • KOAKTİF KAÇLUĞA BAŞLARKEN
 • KOAKTİF KOÇLUĞUNUN TEMEL ÖZELLİKLERİ

B. CERTIFIED KOÇLUK SÜRECİ

 • BAŞLANGIÇ VE KEŞFETME AŞAMASI
  • Zihinsel Hazırlık
  • Seans Kurgulama
  • Uyum ve Ahenk
  • Dinleme
 • DOYUM VE DEĞİŞİM AŞAMASI
  • Güçlü Gözlemler
  • Güçlü Sorular
  • Yapılandırma Süreci
  • Güçlü Ricalar
 • DENGE VE GELİŞİM AŞAMASI
  • Gelişim Süreci
  • Sadeleştirme Süreci
  • Denge Süreci
 • İLERİ TAŞIMA AŞAMASI
  • Taahhütler ve Ricalar
  • Eylem Adımları
  • Seans Değerlendirme ve Geleceğe Uyarlama Süreci
  • Takip Süreci

C. KOAKTİF KOÇLUKTA MÜŞTERİNİN SÜRECİ

 • Sürecin Görünümü
  • Koç ve Süreç
  • Süreç Koçluğu 1
  • Müşterinin Süreci

D. İLERİ DÜZEY KOAKTİF KOÇLUK BECERİLERİ

 • Olan Bitene Tercüman Olma
  • Netleştirme
  • Dıştan Görünüm
  • Benzetme
  • Takdir Etme
  • Sezgisel Olma
 • KENDİNİ YÖNETME
 • İLERİYE VE DERİNE
 • GÜÇLÜ BİR KOÇUN ÖZELLİKLERİ
 • E. KONULARINA GÖRE CERTİFİED KOÇLUK UYGULAMALARI
 • DEĞİŞİME KOÇLUK
 • DENGEYE KOÇLUK
 • DOYUMA KOÇLUK
 • DEĞERLERE KOÇLUK
 • SINIRLAYICI İNANÇLARA KOÇLUK
 • HUZURA KOÇLUK
 • TUTKUYA KOÇLUK
 • MUTLULUĞA KOÇLUK
 • SADELİĞE KOÇLUK
 • PERFORMANS (SPORCU) KOÇLUĞU
 • EKİP KOÇLUĞU
 • GRUP KOÇLUĞU
 • BAŞLICA KOÇLUK BİÇİMLERİ
  • Yüz Yüze
  • Telefonda
  • İnternet Üzerinden (SKYPE/BİLGİSAYAR/WEBEX)
 • KUŞAKLARA GENEL BAKIŞ
  • Sessiz Kuşak
  • BabyBoomer
  • X Kuşağı
  • Milenyum Kuşağı
Dil Değiştir

  Hi, I'm Fatih Elibol

  In order to achieve your life goals, you must first clarify. I’m willing to coach you and your team to reach the point you want to be from your current ,plus to carry on mentoring according to your needs, with my 20-year worldwide experience. Let’s add success to you and your team by creating tailor made training programs. Are you ready to be one of my succeeded clients on your personal life, business, team, and more?