SSS

KOÇLUK HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Koçluk Nedir?

Koçluk, bireylerin yaşamlarının her alanında geliştirmek istedikleri hedeflerine doğru ilerlerken onların yanında yol arkadaşı olabilmek; zaten içlerinde var olan gücü açığa çıkarmalarına destek olmak; kendi farkındalıklarını yükselterek bireylere ayna tutmaktır. Kişilerin geçmişlerine takılmadan gelecekte neler yapabileceklerini kendilerinin bulmasını sağlamaktır.

Koçluk Ne Değildir?

Koç sizin öğretmeniniz, mentorunuz veya danışmanınız değildir. O, sizi yönlendirmez, nasıl yapılacağını öğretmez, hazır reçete ve yöntemler kullanmaz. Siz, sizin doğrularınızla ve birlikte bulduğunuz çözümler ile başarıyı elde edersiniz. Tavsiye yoktur, geri bildirim vardır. Koç, psikoterapist veya psikolog değildir. Duygusal fonksiyonlarınızı engelleyen geçmişten gelen sorunların belirlenmesi veya psikolojik fonksiyonların geliştirilmesi ve tedavisiyle ilgilenmez. Koç, sizi yargılayan, eleştiren, zorlayan ve ne yapacağınızı söyleyen değildir. Sizi, tam ve bütün kabul ederek size enerji, güç ve motivasyon sağlar. Sizi dinleyerek size ayna tutar.

Koç Kimdir?

Koç, bilince değil, bilinçaltına (iç sese) sorular sorup kişiden aldığı cevaplara doğru dönütler yaparak ilerler ve ihtiyaçların, hedeflerin doğru belirlenmesini sağlayarak kişiyi netleştirir. Koç, varmak istediğiniz nokta için karar verdiğiniz eylem adımlarında ilk adımı attırtıp sizi takip eden kişidir.

Ünvanlı Koç Kimdir?

Ünvanlı koç, uluslararası meslek kriterlerine uygun eğitim programlarına dâhil olmuş, koçluk yetkinliklerini eğitimlerle sürekli geliştiren, mesleğini etik kurallara uygun şekilde yerine getiren, profesyonel kuruluşlardan eğitim almış kişidir.

Danışan Kimdir?

Arzuladıkları kişi olma, istedikleri hayatı yaşama ve hedeflediklerine ulaşma yolunda belirli bir ücret karşılığında koçluk hizmeti alan, hizmet aldıkları koçluk sürecinde koç ile birlikte sistematik çalışmalar yapan kişidir. Dünyada danışana ‘Koçi’ denmektedir.

Akreditasyon Nedir?

Kuruluşların, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca belirlenen teknik kriterlere göre çalıştığının, bağımsız ve tarafsız bir kuruluş tarafından onaylanması ve sonrasında düzenli aralıklarla denetlenmesidir. Koçlukta akreditasyon ise; Koçluk hizmeti veren kişinin, uluslararası geçerliliğe sahip ve belgelenmiş eğitim merkezlerinden mezun ve belgeli kişi olmasıdır.

Ünvanlama Nedir?

Koçun, uluslararası akredite eğitim veren kurumlardan akredite koçluk programlarını tamamlaması sonrasında yetkinlikleri dâhilinde kazandığı isimdir.

Ünvanlanmanın Faydaları Nelerdir?

Ünvan sahibi koç olarak güvenirlilik algısı oluşur. İşinizin yüksek meslek standartlarında değerlendirildiğini ve işinizi etik kurallara bağlı yaptığınızı gösterir. Belirli bir bilgi düzeyine ve yetkinliğe sahip olduğunuzu gösterir. Tecrübe seviyesi ile yetkinlikleri konusunda güvence sunar. Mesleki gelişim boyutunuzda süreklilik sağladığınızı gösterir. Kişi ve kurumlar tarafından tercih edilme imkânı sunar. Koç olarak, unvanlama için, içerikleri farklılık gösteren çeşitli akredite koçluk programlarına sahip uluslararası akredite eğitim veren kurumlara başvurabilirsiniz. Daha fazla bilgi için,
https://www.icfturkey.org/
https://coachfederation.org/

Koçluğun Eğitmenlikten Farkı Nedir?

Koçluk, bireye bir şey öğretme süreci değildir, tam anlamıyla bireylerin kendilerinde zaten varolan potansiyellerini keşfetme sürecidir.Koçluk seansında, koç danışanına ne yapacağını söylemez, yönlendirme yapmaz. Danışanın kendi tecrübelerinin farkındalığına varması sağlanır.

Koçluğun Danışmanlıktan Farkı Nedir?

Danışman, şimdiki veya gelecekteki sorunlarınıza yardım etmeye odaklanır; bilgi ve çözümü sizinle paylaşır. Önerilerde bulunulup reçete sunularak ilerlenir. Danışman kendi yaklaşımları yönünde yöntem uygulatır. Danışanın, belirli bir uzmanlık alanına girmesi ve eksik alanlarının tamamlanması üzerine kuruludur. Danışman, danışmanlık öğretim modeli uygular, çözüm uzmanıdır. Koçluk ise, hedef odaklıdır. Tecrübelerinizden öğrendiklerinize, kendi kendinizi keşfetmenize ve farklı kaynaklardan öğreniminize odaklanır. Bilgi ve çözümler, sizin tarafınızdan bulunur. Koçlukta, akıl verilmeden ve yönlendirme yapılmadan ilerlenir. Geliştirici bir geri bildirim verilir. Koç, soru sorma modeli uygular, süreç ve yöntem uzmanıdır.

Koçluğun Mentorlukten Farkı Nedir?

Mentorluk, uzun vadelidir. Performansa, mentorun tecrübeleri ve bilgi paylaşımı üzerine odaklanılır. Sizi desteklemek ve kişisel gelişiminize rehberlik etmek üzerine kuruludur. Mentor, bilgisini ve deneyimini sizinle paylaşır. Dinlemek, anlatmak, yönlendirmek, deneyim aktarmak, farkındalık yaratmak, geliştirmek amaçlı olan süreçte size liderlik eder. Mentor, kendi tecrübeleri doğrultusunda yöntem uygulatır. Öğretim modeli uygular, sorun uzmanıdır. Koçlukta ise, koçun gözetiminde liderliği siz sürdürürsünüz. Önceden belirlenmiş bir plan olmaksızın kendi tecrübelerinizden öğrenmeniz, kısa ve orta vadede kendi yolunuzu çizmeniz üzerinden ilerler. Sizin yaklaşımlarınız yönündeyöntem uygulanması için koç, rehberlik eder. Sizin kendi motivasyon öğelerinizi bulmanıza destek olur. Esas olan, sizin etkenliğinizdir.

Koçluğun Terapistlikten ve Psikologluktan Farkı Nedir?

Terapist ve psikoloğun alanları, geçmişle ilişkilidir. Psikolojik danışmanlıklarda çeşitli analizler ve tekniklerle sorun tespit edilir; ardından bazı tekniklerle sorun çözülmeye çalışılır. Koçlukta ise, bir gelişim süreci vardır. Bireylerin sorunu olması gerekmez. Koçluk, iki tarafın beraber yaptığı bir çalışmadır. Koç, sizi ana getirir ve andan geleceğe vizyonla eylem adımlarınızı belirlemenizi sağlayarak sizinle birlikte harekete geçer. Koç, asla size ne yapacağınızı söylemez, size buldurtur. Çünkü koç, sizin ne yaşadığınızı, kariyerinizi bilemez; eşinizle, çevrenizle, ailenizleyaşamınızı bilemez. Koç, seanslarda cinsiyetsizdir, iyi bir dinleyicidir, sizin iç sesinizdir, yol arkadaşınızdır, varmak istediğiniz nokta için sizin kolunuza girendir. Diğer danışmanlıklar tespit ve çözüm odaklıyken koçluk, sürekli olan bir gelişim sürecidir.

Koçluk Hangi Alanlarda Yapılır?

Koçluk bireylere uygulanan bir süreç olmakla beraber yaşamın her alanında uygulanabilir. Bir ilişkiye, bir projeye, bir şirkete, bir takıma, aile üyelerine ve daha pek çok alana uygulanarak ilgili sürece dahil olan kişilerin hepsinde farkındalık sağlar. Bu nedenle, birçok koçluk türü vardır. Bireysel koçluk, yaşam koçluğu, öğrenci koçluğu, kariyer koçluğu, performans koçluğu, satış koçluğu, ebeveyn koçluğu, ilişki koçluğu, sağlık koçluğu, yönetici koçluğu, finansal koçluk gibi alanlar kişilerin tercihlerinden gelir. ICF için koçluk tektir. Öğrendiğiniz metotlar ile herşeye koçluk yapabilirsiniz. Eğer, öğrenciler ile çalışmayı seviyorsanız o alanda kendinizi geliştirir, ilerlersiniz. Yani, sizin alanınız sizi uzmanlaştırır. Koçluğun temelinde insan vardır. Bireysel koçlukta çalışma yapılan kişi, bireyin kendisidir ve bireyin kendi amaçları, ihtiyaçları söz konusudur. Kurumsal koçlukta ise, çalışma yapılan kişi kurumun kendisidir ve şirketin hedefleri, amaçları ve vizyonu söz konusudur.

Koçluk Tarihi Nedir?

Fransızca kökenli “coach” kelimesi çok eski bir terimdir. Kullanılmaya başladığı ilk dönemlerde, bireyleri bulundukları yerden alıp istedikleri yere götüren araba, araç anlamında, 1500’lü yıllarda İngiliz diline de yerleşmiş; ancak 1840 yıllarında Oxford üniversitesinde öğrencileri sınava hazırlayan özel öğretmenler için kullanılarak günümüzdeki anlamına yaklaşmıştır. 1889 yıllarında ise, fiziksel antrenmanların sporcular için yeterli olmadığı; zihinsel ve ruhsal olarakda hazırlık ihtiyacının olduğu gözlemlenince koçluk, spor alanına girerek takımlarına eğitim veren kişilere de koç adı verilmeye başlanmıştır. 1974 tarihli “The Game Of Tennis” adlı kitabı ile W. T. GAYLWEY, sporcuların performans artışında fiziksel hareketlerini zihinlerinde de yaptıklarında içlerindeki gücün onları başarıya ulaştırmada etkili olduğu yaklaşımını geliştirmiştir. Bu sayede, bu tekniğin hayatın her alanında uygulanabilirliği tespit edilmiştir. 1988 yılında, Dr. DickBOROUGH, kendi yönetim biçimini koçluk olarak ifade etmiştir. Aynı yıl,Forbes dergisinde çıkan“Sigmund Freud, Henry Ford’a Karşı”adlı makalede yapılan koçluk tanımlamasının ardından 1990’lı yıllarda koçluk, artık sporda kullanılan anlamını aşmış; İngiltere ve Amerika’da iş hayatında kullanılmaya başlanmıştır.1990 yılı sonunda da yeni bir meslek olma süreci başlamıştır.

Koçluk Nasıl Başlamıştır, Sektördeki İlerleyişi ve Büyümesi Nasıldır?

Werner Erhard, Thomas J.Leonard ve Laura Whitworth ile gelişim ve farkındalık kavramlarının toplum hayatına girmesi ile 1990 yılı sonlarında koçluk, spordaki kullanım alanını aşmış; Amerika ve İngiltere başta olmak üzere iş hayatında da meslek olarak yerini almıştır. Günümüzde de hayatın her alanında kullanılabilen bir meslektir.

ICF Kimdir, Neden Önemlidir?

ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) 1995 yılında, profesyonel koçluk için oluşturulmuş, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. Koçluk mesleğinin gelişimi, güvenilirliği için programlar ve yetkinlik standartları oluşturan bir kurum olarak projeler ve etkinlikler düzenlemekte, aynı zamanda yetkilendirilmiş koç eğitim programları ve mesleki akreditasyon yetkisi ile unvan kazanmanızı sağlamaktadır.Daha fazla bilgi için,
https://www.icfturkey.org/
https://coachfederation.org/

ICF Tarafından Akredite Edilen Ünvanlar Nelerdir?

Üç adet akredite edilen unvan vardır: ACC (AssociateCertifiedCoach): Onaylı Sertifikalı Koç, PCC (Professional CertifiedCoach): Profesyonel Sertifikalı Koç, MCC (Master CertifiedCoach): Usta Sertifikalı Koç.

ICF Akreditasyon Süreci Nasıl İşler?

ACC unvanı için, minimum 80 saat eğitim alınır, 100 saat seans yapılır (80 saati ücretli olmak üzere), 10 seans mentorlukalınır (ortalama 20-25 saat), 1 seans ses kaydı ICF’e gönderilir. ICF onayı geldikten sonra unvan sınavına girilir. Sınavı geçtikten sonra unvanı kazanırsınız; unvanınız 3 sene geçerlidir. Üç sene boyunca eğitim almaya devam edilir; en az 20 saat eğitim aldığınızı ICF’e kanıtlamalısınız. ACC unvanı, sadece koçluk yapan kişiye verilir. PCC unvanı için, minimum 125 saat eğitim alınır, 500 saat seans (%80’i ücretli olmak üzere) yapılır, 10 seanslık mentorluk alınır, 2 seans ses kaydı ICF’e gönderilir. Onaylanan kişi unvan sınavını geçtikten sonra Süpervizyon’unu yapar ve 3 yıl geçerli olan unvanını alarak yine eğitimlerine devam eder. PCC unvanı, koçluk yapan, mentorluk veren ve eğitim verebilen kişiye verilir. MCC unvanı için, 200 saatlik koçluğa özel eğitim vermiş olmak, 10 saat nitelikli mentor koç ile çalışma yapmak, en az 35 müşteriyle 2500 saatlik ücretli koçluk tecrübesi edinmek, ses kaydı ve yazılı koçluk transkriptini performans değerlendirmesi için başvuru sırasında ICF’e göndermek gereklidir. Daha fazla bilgi için,
https://www.icfturkey.org/
https://coachfederation.org/

CCEU (Continuing Coach Education Unit) NEDİR?

Devam Eden Koç Öğrenim Birimi (CCEU),Sürekli Koç Eğitimine (CCE) katılım ve ünvan yenileme süreci ile ilgili görevli birimdir.

ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) NEDİR?

Sürekli Koç Eğitimi (CCE), koç olarak sürekli büyümenizi teşvik eden bir etkinlik olarak tanımlanır. CCE iki kategoriye ayrılır: Temel Yetkinlikler ve Kaynak Geliştirme. Her üç yılda bir, binlerce ICF unvanlı koç gibi unvanınızı yenilemek üzere eğitim programınızı CCE puanları için akredite ettirmeniz gerekmektedir. Örneğin; bir unvan yenileme kriterleri 40 saatlik CCE eğitimi almaktır.

Koçlukta ICF’nin Felsefesi Nedir?

İlgili danışan ile uyum içinde; kendini keşfetmesi için motive etme, başarmak istediği konuda danışanı netleştirme, çözüm ve yöntemlerin kendisi tarafından belirlenebilmesi ve geliştirilebilmesini sağlayarak eylemlerinde kişisel sorumluluğu alabilmesi konusunda farkındalık sağlamaktır.

Etik Davranışlarda ICF Standartları Nelerdir?

Profesyonel bir koç olarak koçluk mesleğini olumsuz etkileyecek bir algı oluşturulmamasına özen göstermek, farklı yaklaşımlara ve çalışmalara saygı göstererek özgün olmak, koçluk etik kurallarına uymak; uygulamalarının belgelerinin ve kayıtlarının sorumluluğunu almak, danışan ile yapılan görüşmelerde mahremiyet ve gizliliğe özen göstermek; seanslarda danışana yönlendirme yapmamak,danışan ile ilgili edinilen bilgilerde kişisel çıkarlar gözetmemek, saygı duymak, profesyonellik dışı ilişkiler kurmamak, oluşabilecek çıkar çatışmalarından kaçınmaktır.

ICF Ünvan Mentorluğu Neden Gereklidir?

Zorunlu ve seçmeli modülleri tamamlayan katılımcılar, 10 seans süren mentörluk çalışmalarını başlatmalıdır.

Mentor / Bilirkişi Kimdir?

Mentor, bir meslekte belirli bir tecrübeye ulaşmış usta, akıllı ve güvenilir öğretmen veya kılavuz demektir. ICF unvanı için bir koça mentorluk yapacak kişidir. Koça, bilgi ve deneyimini aktararak kişisel gelişiminde yönderlik eder ve örnek teşkil eder. Uzmanlık alanı doğrultusunda önerilerde bulunup yönlendirmelerini süreç içinde öğretim modeli uygulayarak yapar. Burada koç, ‘menti’dir.

Menti Kimdir?

Kişisel ve kariyer gelişiminde diledikleri hedefe ulaşma yolunda belirli bir ücret karşılığında mentorluk hizmeti alan, bu süreç boyunca mentorun yönderliği ve tecrübelerini aktarımı dâhilinde çalışma yapan kişilerdir. Menti, bilgi ve deneyimi yeterli olmayan yönlendirilmeye ihtiyacı olan, mentöra danışan kişiye denir.

Mentorluk Hizmeti Almanın Faydaları Nelerdir?

Mentorluk hizmeti aldığınızda öz güveniniz artar, yetenekleriniz gelişir, yönlendirmeler ile farkındalığınız artar, iş ortamındaki performansınızda ve verimliliğinizde artış olur; bireye güven, profesyonel kimlik ve yeterlilik hissi kazandırılır, örgütsel koşullarda değişimler sağlanır.

Mentorluk Süreci Nasıl İlerler?

Mentorluk sürecinde dinleme, gözlem, uzmanlık alanında öneride bulunma, öğretim modeli uygulama, geri bildirim, bağlantı sağlama, değerlendirme ve örnekleme ağırlıktadır. Bu uzun vadeli ve sürekli gelişim izleyen mentörlük süreci içerisinde; karşılıklı tanışılır, veri toplanır, analiz yapılır, hedefler belirlenir ve aksiyon planı uygulanır.

Koçluk Neden Gereklidir?

Koçluk ile kendinize olan güvende, inançta, sevgide ve saygıda artış olur. Potansiyelinizin ve iç güçlerinizin artması ile özel ve iş yaşamınızda artan performanslarınız sayesinde verimlilikleriniz yükselir. Kendinize ait duygularınız ve yaşam değerlerinize dair farkındalığa ulaştığınızda, doğru vizyon oluşturmada ve doğru kararlar almada başarılı olursunuz. Aile, sosyal yaşam ve iş çevrelerindeki ilişkileriniz gelişmeye başlar; kişisel değişim, dönüşüm ve gelişmelerinizde sıçrayış yaşarsınız.

Koçluk Hizmetinin Faydaları Nelerdir?

Geçmişten gelen olumsuz inanç kalıplarınızı hedefinize uygun ve öz potansiyelinizi ortaya çıkaracak şekilde değiştirerek düşünce sisteminizin ve geleceğinizin yeniden yapılandırılmasını sağlar. Performans kayıplarınızın azalmasını, verimliliklerinizin artmasını sağlar. Bireylerin gerçek gücüne ve kişiliğine dönüşmesini, farkındalığının artmasını, duygu ve düşüncelerinin özüyle uyumlu hale gelmesini sağlar. Keşfetmediğiniz yönlerinizi görmenizi, hayatınızdaki hedeflerinizi planlamanızı ve planlarınızın gerçekliğiniz olmasını sağlar.

Kısa Sürede Sonuç Alınabilir Mi?

Evet, danışanla beraber belirlenen konuda eylem adımlarına karar verilerek ilgili ilk eylem adımı atılmalıdır. Ardından koç, aksiyon süreci ile ilgili danışanı takip eder. Yani ilk seansta aksiyona geçilmelidir.

Online Koçluk Nedir, Avantajları Nelerdir?

İlgili koçluk seansı, yüz yüze, telefonda olabilmekle beraber online imkanlarla (videocall vb.) da yapılabilmektedir. Bu sayede mekândan bağımsız olarak, belirlenen takvimde koçluk seansı yapılabilir.

Kimler Bir Koçla Çalışır?

Hedef belirlemek, bu hedefe ulaşılmasını sağlamak ve başarı yolculuğunu ilgili her konuda başlatmak isteyen herkes bir koçla çalışabilir.

Tanışma Seansı Var Mıdır?

Seçtiğiniz koç ile tanışmak, ilgili seans takvimini oluşturmak için ön görüşme yapılabilmektedir.

Koç Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Koçluk süreci ve koçluk uzmanlık alanları hakkında bilgi sahibi olun. Hangi uzmanlık alanına hâkim olan koç ile çalışacağınıza karar verirken, amaçlarınızı göz önünde bulundurun. Karar verirken koçun tecrübesi, özellikleri, unvanı ve eğitimi detaylarını değerlendirin. Burada asıl gözetmeniz gereken, her şeyden önce çalışmaya karar verdiğiniz koç ile uyumlu ve bütünlüklü bir çalışma yürütebileceğinizden emin olmaktır. Başarılı bir seans ile fayda sunan bir koç, zihnini susturabilmeli,yargılamadan empatik dinleyebilmeli ve cinsiyetsiz olmalıdır.

Koçluktan Kimler Faydalanamaz?

Çalışma yapılan danışan, eğer çalışma sırasında danışanın bir psikiyatri çalışmasına ihtiyacı olduğu tespit edilirse ilgili uzman kişiye ya da ilgili alanlara yönlendirilir.

Koçların Sorumlulukları Nelerdir?

Koçlar, çalışma yaptıkları danışanlarının içlerinde zaten varolan yeteneklerini keşfetmelerini, kendi iç güçlerine inanmalarını, kendi değerlerine sahip çıkmalarını, belirlenmiş bir vizyona sahip olmalarını, hedef belirlemelerini ve bu hedefe giderken oluşturdukları yolları görmelerini sağlar. Kendi kendilerini engelledikleri zayıf noktalarının farkına varmalarını, güçlü yanlarını görebilmelerini, kişilik özelliklerini farkedebilmelerini, kendi çözüm ve stratejilerinitespit etmelerini, tüm yaşam sorumluluğunun sadece kendi ellerinde olduğunu farketmelerini sağlar.

Koçluk Felsefesi Nedir?

Bireylerin başarılı olmak istedikleri konuları keşfetme, belirleme, netleştirme, farkındalık artırma, teşvik etme, çözüm ve stratejilerini bulmada gelişmesini sağlamaktır. Bireyin vizyon oluşturması sağlandıktan sonra o vizyona doğru yola çıkılırken motivasyon kaybı durumu varsa;onu yüksek motivasyon durumuna taşıyarak isteklerine doğru yol almasını sağlamaktır. Tüm bu çalışmaları yaparken danışanın kendi doğrularına ve kendi yargılarına saygı duymak ve danışanı yönlendirmemek esastır. Danışana ne yapacağını söylememek, onun adına seçimler yapmamaktır. Önemli olanın başarıyı yakalamak olduğunu danışana fark ettirmektir.

Koçluğun Etik Değerleri Nelerdir?

Çalışma yaparken kullandığınız teknik işe yarıyorsa bunu uygulayın. İşe yaramadığını görüyorsanız; farklı bir teknik kullanmaya açık olun. Sadece kendiniz için değil, tüm insanlık, tüm sistem için çalışmaya özen gösterin. Hiçbir şeye kolayca inanmayın. Her şeyi önce kendi zihin süzgecinizden geçirin ve bilgelikle değerlendirdikten sonra size doğru geliyorsa inanın. Hiçbir aktarımı, kişi sizden daha bilgili ve saygın olduğu için hemen inanmayın. Hiçbir olgunun veya bilginin tam ve yetkin olduğunu düşünmeyin. Gerçekte olan ile görünenin her zaman örtüşmeyebileceğini unutmayın. Gelişim alanınızı ve yetkinliklerinizi sürekli güncel tutun ve tüm engellere karşı bu çabalarınızdan geri kalmayın.

Koçluk Seanslarında Koçun Rolü Nedir?

Koç, başarmak istediğiniz konuları keşfetme, netleştirme ve onlarla uyum içinde olmanızda, kendinizi keşfetmeniz için teşvik etmede, çözüm ve stratejileri geliştirmenizi sağlamada, sizi sorumlu tutmada rol alır.

Koçluğun Temel Yeterlilikleri Nelerdir?

Koçluk anlaşmasını yapmak, koçluk varlığını ortaya koymak, çalışma yapılan danışanla güveni ve samimiyeti oluşturmak, uyum sağlamak, aktif dinlemek, doğru ve güçlü sorular sormak, farkındalığı arttırmak, hedef belirlemek, eylem planı hazırlamak, gelişim ve sorumluluğu yönetebilmektir.

Koçluk Seansında Gizlilik Nasıl Sağlanır?

ICF etik değerleri göz önünde bulundurularak danışanı ve koçu kapsayan anlaşma, koçluk seansı öncesi, taraflarca onaylanarak sağlanır.

Önerilen Koçluk Seans Süresi Nedir?

İdeal seans süresi en fazla 1 saattir. Danışan bir karmaşa içinde geldiyse ve netleşme ihtiyacında ise bu genelde ilk seansta olur, böyle ise süre 1 saat 15 dakika civarı olur. Sonraki seanslarda ise 35 dakikaya kadar düşer. Danışanın kararı net ise, yapmak istediği net ise bu süre daha da kısalır.

Koçluk Seansı Ne Sıklıkla Yapılır?

Danışanın tercihine bağlı olarak istenilen sıklıkta seans gerçekleştirilebilmektedir. Ancak, her seansta farklı konular ele alınır. Çünkü koçluk seansı, ilgili konuda tek seansta kişinin varmak istediği nokta için gerekli yol haritasını çıkarmak ve ilk eylem adımını attırmak, ardından kişiyi bu süreçte takibe almaktır. Koçluk seansları, birden fazla seans içeren paket formatlı süreçler değildir.

Koçluk Seansı Nasıl Yapılır, Süreç Nasıl İlerler?

Koçluk süreci düzenli olarak gerçekleştirilen, bire bir görüşmeler ile ilerleyen planlı bir gelişim programıdır. Güçlü ve gelişmeye hazır olan bireylerin hedeflerinin ön planda olduğu, çözüm yollarının tanımlandığı ve aşamalı olarak uygulandığı süreçtir.Bu süreç içerisinde; şeffaflık esasına dayalı açıklamalar karşılıklı olarak yapılır, karşılıklı güven ortamı oluşturursunuz, hayatınızla ilgili memnuniyetsizlikleriniz ve isteklerinizin analizi yapılır, ulaşmak istediğiniz sonuçlar ortaya çıkarılır ve hedefleriniz belirlenir, mevcut kaynaklarınız ve ihtiyacınız olan kaynaklarınız tespit edilir, hedefe yönelik karşılıklı karar verilerek eylem planınız hazırlanır ve uygulamaya geçilir, uygulama sırasında karşınıza çıkabilecek engelleriniz ve süreçte ilerlemeleriniz değerlendirilir.

Koçluk Seansı Almak İsteyen Biri Kaç Seans Almalıdır?

Bir seansta eylem adımına karar verdirtip ilgili eylem planında ilk adım atılmalıdır. Tek seans sonucunda aksiyona geçilmelidir, dolayısıyla tek seans yeterlidir.

Koçluk Seansında Çalışılan Konular Nelerdir?

Hayatınızda memnun olmadığınız değiştirmek veya geliştirmek istediğiniz, başarılı olmak istediğiniz, netleşme ihtiyacında olduğunuz, varmak istediğiniz noktada başarıya ulaşmak için gerekli tüm konularda çalışılabilir. İş, kariyer, para, aile ilişkileri, sağlıklı yaşam, kişisel gelişim, iletişim, sosyal ilişkiler, fiziksel çevre koşulları, ekip çalışması, strateji geliştirme, eğitim hayatı, yönetim, kurumsal performans, hobi geliştirme, öz güven kazanma, motivasyon, başarı, satış performansı ve birlikte belirleyebileceğiniz daha birçok değer üzerinde çalışılabilir.

Koçlukta Finansal Açıdan Nelere Dikkat Edilmelidir?

ICF etik değerleri göz önünde bulundurularak danışanı ve koçu kapsayan anlaşma, koçluk seansı öncesi, taraflarca onaylanarak sağlanır. Koçluk seansı gerçekleşmeden önce belirlenen ücret tahsil edilmelidir. Tarafların tüm hakları, seans öncesi onayladıkları anlaşma dolayınca saklıdır. Danışan, iptal etmek istediği seans için ödediği ücreti,koça seanstan önce iade talebini bildirmesi halinde geri alabilmektedir.

Koçluk Hizmeti Ne Sağlar?

Koçluk hizmeti ile hedeflerinize doğru ilerlerken kolay olmayacak süreçlerde olsanız bile size destek olacak, başarı elde etmenizi sağlayacak bir yol arkadaşı kazanırsınız. Süreçte, kendinizde ve hayatınızda gerçekleşecek olumlu yöndeki değişimi hissetmeye başlarsınız. Koçunuzla iş birliği yaparak çözüm ve stratejilerinizi bulursunuz. Başarılı olmak istediğiniz konuda, sürekli kararlı kalmanızı, motivasyonunuzu yüksek tutmanızı sağlar. İhtiyaç duyduğunuz konularda kontrolü elinize almanızı ve birlikte belirleyeceğiniz vizyon doğrultusunda eyleme geçmenizi sağlar.

Kariyer Koçluğu Nedir?

İş hayatınızda ulaşmak istediğiniz hedefleri netleştirmek ve gerçekleştirmek için doğru strateji ile planlama yapmanızı, kariyer ile ilgili belirsizlikleri ortadan kaldırmanızı, etkin zaman yönetimi yapmanızı sağlar.

Yönetici Koçluğu Nedir?

Yönetsel gücünüzü keşfetmenizi, bunu en etkin şekilde kullanmanızı, lider bir yönetici olarak stratejik ve operasyonel kararlar almanızı sağlar.

Eğitim / Öğrenci Koçluğu Nedir?

Öğrencilerin güçlü yönlerine dair kendilerini tanımalarını, hedeflerini koymalarını, doğru kaynak kullanımı ile eylem planı yapmalarını sağlar.

Takım / Grup Koçluğu Nedir?

Takımların vizyonlarını belirlemesini, hedefe ulaşma sürecinde takım üyelerinin iletişim ve liderlik yeteneklerinin gelişmesini sağlar.

Sağlık Koçluğu Nedir?

Sağlıklı yaşam konusundaki amaç ve hedeflerinizi belirlemenizi ve hedeflere ulaşmanızı sağlar.

İlişki / İletişim Koçluğu Nedir?

İlişki dinamiklerinizin oluşturulmasını, ilişkide uyumu yakalamanızı, ilişkilerinizin kalitesinin artmasını sağlar.

İşletme Koçluğu (Management Coaching) Nedir?

İşletme sahiplerine doğru takım kurmasını, karlılığın artırılmasını, finansal ve operasyonel süreçlerinin geliştirilmesini sağlar.

Satış Koçluğu Nedir?

Satış kariyerinizde becerinizin ve stratejilerinizin oluşturulmasını sağlar.

Spor Koçluğu Nedir?

Bireysel Sporcu ve spor kulüplerinin başarılarının artmasını, sürekliliğinin devamlılığını sağlar.

Dönüşüm Koçluğu Nedir?

Bireylerin gerçek gücüne ve kişiliğine dönüşmesini, farkındalığının artmasını, duygu ve düşüncelerinin özüyle uyumlu hale gelmesini sağlar.

Aile / Ebeveyn Koçluğu Nedir?

Aile birliklerinin korunmasını, güçlü bireyler yetiştirilmesini, aile içerisinde düzgün ve doğru ilişkilerin kurulmasını sağlar.

Koaktif Koçluk Nedir?

Güçlü ve kanıtlanmış bir yaklaşım olan koaktif koçluk, iletişim kurarken sadece danışandan duyulan kelimelerin değil; duyulan kelimelerin arkasında gizlenen şeylerin, kelimeler arasında yer alan boşlukların dinlendiği bir çalışmadır. Koç, danışanın nerede güçlü olduğu, nerede vazgeçtiği, nerede bahaneler uydurduğu konusunda danışana net bir cevap verir. Danışanın güçlü ve geliştirilmesi gereken yanlarını fark etmesini, doğru strateji ve plan oluşturmasını sağlar. Danışanın bu planı uygularken kendi kendini sabote eden durumlarının üstesinden gelmesine destek olur.

Mentor Koçluğu Nedir?

Unvan almak isteyen koçlara mentorluk yapabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Gestalt Koçluğu Nedir?

Kavramların sadece akılda kalmayıp içselleştirilmesini sağlarken koçun da öz farkındalığını ve sezgiselliğini öne çıkarır. Gestalt’in ne olduğu, temel prensipleri, bir yaşam biçimi olarak hayatta ve kariyerde nasıl kullanılabileceği öğrenilir.

NLP ile Satış Koçluğu Nedir?

Bireylerin ve kurumların satış yöneticileri ve personeline koçluk yapabilmeleri için gerekli olan özel beceri ve teknikleri kazanmalarını sağlar.

Kurumsal Koçluk Nedir?

Kurum içi iletişimin artmasını, çalışan ve kurumların vizyonlarının geliştirilmesini, uyumlanmasını, kurumsal hedeflere ulaşılmasını sağlar.

Yaşam Koçluğu Nedir?

Keşfetmediğiniz yönlerinizi görmenizi, hayatınızdaki hedeflerinizi planlamanızı ve planlarınızın gerçekliğiniz olmasını sağlar.

NLP Koçluğu Nedir?

Arzulanan hedeflerinize ulaşmak veya kişi olmak için ihtiyaç duyulan bilinçaltı kaynaklarınızı ortaya çıkarıp, yeniden programlama yaparak sonuç elde edilmesini sağlar. Düşünme, dil ve davranış süreçlerinizi inceleyerek en etkin kullanma yöntemini öğretmeyi içerir.

Koç Süpervizörlüğü Nedir?

Koçluk seansı yapan koçun uygulamalarını deneyimli bir koçun profesyonel gözü ile denetlemesidir. Mesleki gelişim için gerekli olan bilgi birikimi ve beceriler açısından yeterli, ehliyetli ve deneyimli bir süpervizörün koçun koçluk sürecini gözlemlemesi ve değerlendirmesidir.

TA (Transaksiyonel Analiz) Koçluğu Nedir? TA Bilgisinin Koçluğu Katkısı Nedir?

Transaksiyonel analiz yaklaşımının koçluk araçlarıyla harmanlanması ile ortaya çıkan bu program, kişilerin ego benlik durumlarını ve yaşam pozisyonlarını fark etmelerine, yapısal ve fonksiyonel çözümlemelerine yardımcı olarak bu farkındalığı koçluk bakış açısı ile içselleştirmelerine olanak sağlar.

İş Hayatında İlgi ve Verimlilik Artışı İçin Koçluk Fayda Sağlar Mı?

Şirketlerde çalışan her kademedeki personelin, tüm iş süreçlerinde başarıya ulaşmasını, kurum vizyonu ile kendi iş vizyonlarını ortak bir noktaya taşımasını; böylelikle ilgi ve verimliliği artırmasını sağlar.

Kurumum İçin Neden Koçluk Hizmeti Almalıyım?

Kurumlarda koçluk hizmeti, kurum içi iletişimin artmasını, çalışan ve kurumların vizyonlarının geliştirilmesini, uyumlanmasını, kurumsal hedeflere ulaşılmasını sağlar.

Kısa Projeler, Özel Süreçler İçin Koçluk Hizmeti Alailir Miyim?

Evet, alınabilir. Belirli bir proje kapsamında oluşturulan takımların aynı amaç doğrultusunda bir araya getirilmesi projenin performansını olumlu etkiler. Projeler ilerledikçe takım yapısı değişebilir ve farklı becerileri ortaya koymak için koçluk hizmetine ihtiyaç duyulabilir.

Koçluk Hizmeti Kurumlara Ne Sağlar?

Problem çözmede ve belirli fırsatları değerlendirmede kurum çalışanlarının verimliliğini artırır. Personellerin bireysel performans hedeflerinin organizasyonel hedeflerle birleştirilmesini sağlarken bütünsel anlamda ilgili organizasyonun amaç ve hedeflerde başarı odağını artırır. İş görenin konu üzerinde iyileştirilmesini ve hedeflenen performans düzeyine ulaşmasını sağlar. Takım çalışması yaklaşımının benimsenmesini ve yönetim sistemlerinin her aşamada gelişmesini sağlar. Takım çalışmasında planlama, problem çözme, çatışmayı giderme ve koordinasyonda gelişim sağlar.

Koçluk Hizmetinin Satış ve Pazarlama Sektöründe Faydası Nedir?

Katılımcıların, kurumların satış yöneticileri ve personellerinin koçluk metotlarıyla gerekli özel beceri ve teknikleri kazanmalarını, ilgili müşteriye satın aldırtmayı doğru bir şekilde yapabilmelerini sağlar. Bu sayede, hedeflenen realizasyona etkin olarak ulaşılır.

Koçluk Mesleğinin Size Uygun Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız?

Hayatınızı düzene sokmanızı sağlayacak, netleşmenizi, hedef oluşturmanızı vizyon ve misyonunuzu keşfetmenizi sağlayacak; hayatın her yerinde kullanılabilen ve karşınızdaki insanda olması gerekeni onda sağlayabilme yetkinliğini kazanmadan önce, bir koçluk seansı deneyimine sahip olarak mesleğe uyumunuzu anlarsınız.

Koçluk Eğitimi Nasıl Başarılar Sağlar?

Koçluk eğitimi alanlar, koçluğu hayatlarının her alanında kullanabilme becerisi kazanırlar. Bu sayede, tüm yaşam alanlarında gelişme ve kalıcı başarılar elde ederler. İş hayatında da güçlü yetkinlikler getirir çünkü; dinlemeyi bilir, yaptıkları herşeyi daha iyi yapabilir ve doğruluğunu sorgulayabilirler. Kendilerine koçluk yapabilirler.

Koçluk Kişi İçin Ne İfade Eder?

Netleşebilmeyi, ihtiyaçları doğru belirlemeyi ve başarıya giden yolda aksiyona geçebilmeyi ifade eder.

Koçluk Yolculuğuna Çıkmadan Önce Ne Yapmalıyız?

Kendinize ve başkalarına koçluk yapma yolculuğuna çıkmadan önce lütfen, koçluk seansı alınız. Koçluğun ne olduğunu bilmek, faydasını deneyimlemek ve buna inanmak size güçlü avantaj sağlar. Çünkü inanmadığınız hiçbirşeyin kendisi olamazsınız. “Ben bunun faydasını gördüm ve evet, bununla devam edebilirim.”, diyebilmelisiniz.

Meslek Olarak Koçluk Yapmak İstiyorsak, Ne Yapmalıyız?

Daha önce koçluk seansı deneyimlemiş biri olarak “Koçluk konusunda bilgim var,buna ilgim var, devam ediyorum.”,diyerek koç olmak istiyorsanızunvanınız olmalıdır. Bununla beraber, farkında olmanız gereken ilk şey, bu eğitimleri kendiniz için alacağınızı bilmektir. Çünkü eğitim içeriği ile öğreneceğiniz soru teknikleri, dinleme türleri ve daha birçok farklı bilgiler, sizi, önce kendinizi daha iyi tanıma yolculuğuna çıkarır.

Akredite Eğitim Nedir?

Herhangi bir eğitimden farklı olarak akredite eğitim, alınan eğitimin belirli kurum ve kuruluşlarca onaylanması ve ulusal ve/veya uluslararası geçerliliğe sahip nitelikte olmasıdır.

Koçluk Eğitimi Alacağımız Ekol Neden Önemlidir?

Koçluk eğitimi veren birçok kurum ve farklı ekol vardır. Her birinin izlediği yol, verdiği eğitimin derinliği, koçluk metodolojisine yaklaşımı ve mesleki araçları farklıdır. Hangi ekolden eğitim alındığı, koçluk icrasında niteliği, vizyonu ve yöntemsel bakışı belirler.

Koçluk Eğitim Programının Kontenjanı Var Mıdır?

Sınıf ortamında yapılan eğitim programlarında ortalama 20-25 kişi; online eğitimlerde ise kontenjan sınırı yoktur.

Koçluk Eğitimleri Online Alınabilir Mi?

Evet, bire bir eğitimler veya grup eğitimleri online olarak alınabilmektedir.

“CERTIFIED COACH” ve“ADVANCED COACH” Eğitim Progamı Nedir?

Temel koçluk bilgi ve becerilerini gerek kurumsal gerek bireysel alanlarda kullanabileceğiniz, koçluk yapmanızı sağlayacak yetkinlikleri kazanacağınız; yaşamın her alanında uygulayabileceğiniz, ICF etik ve kurallarına uygun olarak tasarlanmış dünyadaki tek eğitim programıdır.

Sektördeki Koçluk Eğitimlerinden Farkı Nedir?

Bu program ile alınan koçluk eğitimi, sizi, hayatınızın içinde önce kendinizi sorgulamakla başlatır.Kendine soru sormayı, kendinizi görmeyi, kendinizi gözlemlemeyi, kendinizi bilebilmeyi, kendinizi dinlemeyideneyimlemenizi sağlar. Çünkü, ancak kendisine çözüm olabilmeyi başarabilen biri, başkasına çözümden bahsedebilir. Başarılı bir seans ile fayda sunan bir koç, zihnini susturabilmeli, empati yapmadan, yargılamadan empatik dinleyebilmelidir. Koçluk, kişiyi ana getirir,“Geçmişin pişmanlıkları, yargıları ya da geleceğin korkuları, kaygıları ile yaşıyorsan; gel, seni önce şuana getirelim.”, derve koç dinler, ama başkalarına koçluk yapmadan önce “Gel, kendini dinle, içindeki sen ne istiyor ne diyor,bulunduğun anda mutlumusun?”, kendine mutluluğu tarif et. İşte, tüm süreç önce bu şekilde başlıyor, önce kendimiz… Koçluk mesleğinde unvan kazanmadan önce eğitim programı devam ederken seanslar yapabilen, gelir elde edebilen ve katıldığı birçok etkinlikle becerilerinizi ve yetkinlik alanınızı geliştirmiş olursunuz.

ACCREDITEDCOACHING TRAINING PROGRAM (ACTP) Nedir?

Akredite (Yetkilendirilmiş) Koç Eğitim Programı’dır.ACTP, ICF Temel Yetkinlikler, Etik Kurallar ve ICF koçluk tanımı etrafında şekillenmiş, kapsamlı bir öğrenimi içeren baştan sona bir koçluk eğitim programıdır. ACTP’lerkatılımcının koçluk yetkinliğini ölçendetaylı bir sınav ile sonlanır.

HOLISTIC LIFE & BUSINNES COACHING Diploma Progarmı (HLBCDP) Nedir?

MCC Fatih Elibol tarafından hazırlanıp geliştirilmiş olan HolisticLife &Business CoachingDiploma Programı (HLBCDP), katılımcılarına, profesyonel düzeyde geliştirilmiş zorunlu dersler ve seçmeli derslerden oluşan, toplamda 174 saatlik 9 modül olan bir diploma programı sunmaktadır. İlk 4 modül, zorunlu derslerden oluşur: Temel Koçluk Bilgi ve Becerileri, CertifiedCoach, Takım Koçluğu, Management Coaching. Sonraki 5 modül ise, seçmeli derslerden oluşur: Koç Süpervizörlüğü, TA Koçluğu, Gestalt Koçluğu, NLP ile Satış Koçluğu, Mentor Koçluğu. Program boyunca, 10 saat mentorluk alınması ve ilk zorunlu derslerden sonra 30 saatlik pratik yapılması beklenmektedir.

ACTP Program Yapısı Nedir?

ACTP Diploma Programı’na ait, alınması gereken zorunlu modül sayısı 4’tür.
MODÜL 1: Temel Koçluk Bilgi ve Becerileri: Koçluk eğitimi almak isteyen katılımcıların koçluk ile tanışmasını, koçluğun temel yeterliliklerini öğrenmelerini, koçluğun önemli becerilerini kazanmalarını amaçlar.
MODÜL 2: CertifiedCoach: Katılımcılar 1. modülü tamamladıktan sonra CertifiedCoach modülünü alabilirler. 2. modül, katılımcıların diğer bireylerin yaşamlarına daha derinlemesine koçluk yapabilmeleri için gerekli olan özel beceri ve teknikleri kazanmalarını amaçlar.
MODÜL 3: Takım Koçluğu: Koçlukta sahip olunan temel koçluk bilgi ve becerileri ile takımlara doğru hedef belirletmek ve takımın bu hedefe ulaşmasını sağlamayı öğretmeyi amaçlar.
MODÜL 4: Management Coaching: Şirketlerde çalışan her kademedeki personelin (Mavi yaka – Beyaz yaka) tüm iş süreçlerini Koçluk bakış açısı ile yapmalarını sağlamayı,kurum vizyonu ile çalışanların iş vizyonunu ortak bir noktada buluşturmayı, çalışanlara stratejik iş adımlarından hedefe ulaşmaya kadar ihtiyaçları olan her türlü bilgiyi zengin bir içerikle sunmayı amaçlar.
PRACTICE: İlk 2 modülü tamamlayan adayların bilgi ve becerilerini geliştirmek için 30 adet seans deneyimi gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Bu seansları ‘Seans’ Değerlendirme Formu’ ile belgelendirmeleri istenir.
ICF UNVAN MENTORLUĞU: Zorunlu ve Seçmeli modülleri tamamlayan katılımcılar 20 saatlik koçluk uygulamalarını tamamladıktan sonra 10 seans süren mentorluk çalışmaları başlayacaktır.

Dil Değiştir

    Hi, I'm Fatih Elibol

    In order to achieve your life goals, you must first clarify. I’m willing to coach you and your team to reach the point you want to be from your current ,plus to carry on mentoring according to your needs, with my 20-year worldwide experience. Let’s add success to you and your team by creating tailor made training programs. Are you ready to be one of my succeeded clients on your personal life, business, team, and more?