Koç Kimdir ? Koçluk Hakkında

[:tr]

Koç Kimdir ?

Koç kimdir, profesyonel koçluk nedir ? geçmeden önce sizlerle bir hikaye paylaşmak istiyoruz. Hikayeler her zaman çok daha etkili olmuştur. Koçun kimin olduğuna geçmeden önce bunu anlatan harika bir hikayeyi sizinle paylaşmak istiyoruz.
“Bir gün bir kasabada yaşayan çiftçi ve oğluyla birlikte yaşayan günlük işlerini yapan bir genç delikanlı ve babası varmış. Baba oğul yaşadıkları o kasabada günlük işlerini yaparlarken tarlada çalışırlarken birden bire karşılarına bir at çıkmış. At daha önce hiç görmedikleri kadar güzellikte ve cins bir atmış. O kadar heybetli duruyormuş ki baba oğul atı incelemişler. Atın üzerinde atın kime ait olduğunu gösteren herhangi bir damga bulamamışlar. Atın yanına yaklaştıklarında cins olmasına rağmen at onlardan kaçmıyormuş. At insanlardan çok fazla kaçmadığı için onun yarı vahşi bir at olduğunu ve özel bir at olduğunu ve bu özel atın da sahibinden kaçtığını düşünmüşler. Çok şaşırmışlar.
Bu kadar güzel bu kadar özel bir at kime ait olabilirdi acaba. At yorgun gözüküyormuş ve terliymiş. Önce bir güzel atın terini silmişler, karnını doyurmuşlar, suyunu vermişler. Böylesine güzel bir atın sahibi atı kaybolduğu için kim bilir ne kadar üzgündür diye düşünmüşler. Delikanlı babasına;
– Atı mutlaka sahibine götürmeliyiz. Sahibi eminim ki çok merak ediyordur demiş. Babası;
– İyi de sahibini tanımıyoruz ki. Belli ki cins bir at. Belli ki iyi bir çiftlikten kaçmış. Sahibini tanısaydık atı mutlaka götürürdük. Fakat şu anda yapabileceğimiz hiç bir şey yok demiş.
Delikanlı atın üzerine binmiş. Ve topuğu ile çok hafif şekilde ata dokunmuş. Delikanlı ata dokunur dokunmaz atla yolda ilerlemeye başlamış. Gitmişler gitmişler. Derken iki yol ayrımına gelmişler. At durmuş. Delikanlı tekrar topuğu ile ata ufak bir dokunuşta bulunmuş. At sağdaki yola saparak yürümeye devam etmiş. Epey bir yol ilerledikten sonra dört yol ağzına gelmişler. At tekrar durmuş. Delikanlı tekrar topuğuyla ata ufak bir dokunuşta bulunmuş. Ve at karşı yoldan ilerlemeye başlamış.
Böyle böyle ufak ufak dokunuşlarla epey bir yol almışlar. Ve bir müddet gitmişler. Sonra at bir yerde dinlenmek istemiş. Bir gölün yanında durmuşlar. At su içmek için bulundukları yoldan çıkmış göle doğru ilerlemiş, suyunu içmiş. Suyunu içtikten sonra delikanlı tekrar atın üzerine binmiş ve atı tekrar yola doğru götürmüş. Ve at ilerlemeye başlamış. Yine epey ilerledikten sonra atın karnı acıkmış. Yemyeşil çimenlerin olduğu bir yer görmüş at. Çimenlere doğru ilerlemiş. Delikanlı tekrar atın üzerinden inmiş yemek molası vermişler. Ve at orada tekrar karnını doyurmuş. Karnını doyurduktan sonra delikanlı tekrar atın üzerine binmiş onu tekrar yola doğru götürmüş ve yine ufak ufak dokunuşlarla yolda kalarak akşamüzeri akşama doğru kocaman bir çiftliğin önüne gelmişler.
At, büyük bir heybetle çiftlikten içeriye girmiş. At çiftlikten içeri girer girmez çiftliğin sahibi şaşkınlıkla yanlarına gelmiş. Ve sevinçten bağırmış. Yaşasın inanamıyorum. Bu benim atım. Nasıl buldunuz atımı. Nasıl getirdiniz onu buraya demiş. Atın üzerindeki delikanlı nazik bir şekilde atın üzerinden inerek atı çiftlik sahibine teslim etmiş. Ve ona şöyle söylemiş. Ben sizin çiftliğinizi kendim bulmadım. Atınız kendisi buldu. Ben sadece atınızın yolda kalması için onun yanında yol arkadaşı oldum. O zaten çiftliğin yolunu biliyordu. Ben onun yanında zaman zaman onun yolda kalmasını sağlayan bir yol arkadaşıydım demiş…”
İşte koç tıpkı atın üzerindeki delikanlı gibidir. Koç başarıya giden yolda bireyin yanında yer alan yol arkadaşıdır. O nedenle koça gelen bireyler zaman zaman yoldan dışarıya çıkarlar. Ve koç küçük küçük dokunuşlarla onun yolda kalmasını sağlar. Koç kendisine gelen bireylerin tam ve bütün olduğunu bilir. Evet, koçlukta tamlık ve bütünlük ilkesi vardır. Her birey tam ve bütündür. İhtiyacı olan tüm kaynaklara sahiptir. Koç bu bilinçle kendisi ile çalıştığı kişilerin yanında başarıya doğru yapılan yolculukta bir yol arkadaşıdır.

Koçluk Hakkında Sık Sık Sorulanlar

 1. Koçluk Hakkında

  Koçluk, bireylerin hem iş yaşamında hem de özel yaşamlarında gerçekleştirmek istedikleri hedeflerine doğru ilerlerken onların yanında onların yol arkadaşı olabilmek, onların zaten içinde var olan o gücü açığa çıkarma konusunda onlara destek olmak, bireylerin kendi farkındalıklarını yükselterek onlara ayna tutmaktır. İnsanların geçmişlerine takılmalarından ziyade onlarında gelecekte neler yapabileceklerini kendilerinin bulmasını sağlamaktır.

 2. Ne Tür Koçluk Hizmetleri Vardır?

  Koçluğun temelinde insan var. Ve temeli insan olan koçlukta bireysel ve kurumsal koçluk olarak iki alan söz konusudur. Bireysel koçlukta çalışma yaptığımız kişi bireyin kendisidir. Kurumsal koçlukta ise çalışma yaptığımız kişi kurumun kendisidir. Sonuçta birinde bireyin kendi hedefleri kendi amaçları söz konusu, kurumsalda yani diğerinde ise kurumun yani şirketin hedefleri ve amaçları vizyonu söz konusudur.

  Bununla beraber hem bireysel koçluk hem de kurumsal koçluk çalışmalarının temelinde yapılan şey aynıdır. Ve farkındalıkları arttırıp gücü açığa çıkararak her durumda belli bir hedefe hizmet edilir.

  Peki, ne tür koçluk hizmetleri var?

  -Bireysel koçluk

  – Yaşam koçluğu

  – Öğrenci koçluğu

  – Kariyer koçluğu

  – Performans koçluğu

  – Satış koçluğu

  – Ebeveyn koçluğu

  – İlişki koçluğu

  – Aşk koçluğu

  – Sağlık koçluğu

 3. Koç Kimdir ?

  Çalışma yaptığı bireylerin içlerinde var olan potansiyelleri ortaya çıkaran kişidir koç. Koç doğru ve güçlü soruyu soran kişidir. Koç karşısındaki danışanına inanan kişidir. Koç yargısız bakış açısıyla bakabilen kişidir. Koç iyi bir dinleyicidir. Aynı zamanda mükemmel gözlemcidir. Koç bireylerin motivasyonunu arttıran ve onların motivasyonunda gözle görülür bir artış olmasını sağlayan kişidir. Koç bireylerin değerlerinin ortaya çıkmasını sağlayan kişidir. Koç yaptığı koçluk çalışmaları ile değişimi sağlayan kişidir. Koç dinlerken satır aralarını duyan kişidir. Koç çalışma yaptığı kişilerde farkındalığı arttıran kişidir. Koç geleceğe odaklıdır. Koç çalışma yaptığı danışanını farklı bir bakış açısından baktırabilen bir kişidir. Koç danışanının hedeflediği yolda yürümesini destekler. Koçlar sonuç odaklıdır.

 4. Koçların Sorumlulukları Nelerdir?

  Koçlar çalışma yaptıkları danışanının içlerinde zaten var olan potansiyellerini ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlar. Koçlar çalışma yaptıkları danışanlarının kendi iç güçlerine inanmalarını ve kendi değerlerine sahip çıkmalarını sağlarlar. Koçlar çalışma yaptıkları danışanlarının belirlenmiş bir vizyona sahip olmalarını, hedef belirlemelerini ve bu hedefe giderken oluşturdukları yolları görebilmesini sağlarlar.

  Koçlar çalışma yaptıkları danışanlarının kendi kendilerini engellediği zayıf noktalarını farkına varmasını sağlarlar. Koçlar çalışma yaptıkları danışanlarının kendilerinin güçlü yanlarını görebilmelerini sağlarlar. Koçlar çalışma yaptıkları danışanlarının kendi kişilik özeliklerini fark edebilmelerini sağlarlar. Koçlar çalışma yaptıkları danışanlarının kendi çözüm ve kendi stratejilerini tespit etmelerini sağlarlar. Koçlar çalışma yaptıkları danışanlarının tüm yaşam sorumluluğunun sadece ve sadece kendi ellerinde olduğunu fark etmesini sağlarlar.

 5. Koçluk Felsefesi Nedir?

  Bireylerin başarılı olmak istediği konuları keşfetme, belirleme, netleştirme ve bu konularda onlarla aynı noktada olabilme. Bireylerin farkındalıklarının artması için onları teşvik etme. Bireylerin çözüm ve stratejilerini bulabilmeleri adına onların gelişmesini sağlama. Danışanı sorumlu tutma ve yeri geldiğinde hesap verebilme durumunda bulundurma. Çalışma yapılan danışanın eğer çalışma sırasında bir psikiyatri çalışmasına ihtiyacı olduğu tespit edilirse onun ilgili uzman kişiye ya da ilgili alanlara yönlendirebilme.

  Danışanın kendisine has özelliklerini içinde bulunduğu potansiyellerini keşfetmesini ve bunu belirginleştirerek ortaya çıkarmasını sağlamak. Danışanın vizyon oluşturmasını sağladıktan sonra bu vizyona doğru çıkılan yolda danışanın eğer içinde bulunduğu durumda düşük enerji durumu varsa onun içinde bulunduğu düşük enerji durumundan çıkartıp, yüksek enerji durumuna taşıma. Danışanın hedeflerini net bir şekilde belirlemek ve onu bulunduğu yerden ulaşmak istediği yola doğru taşımak ve bu yolculukta ona destek olmak. Danışanın kendi isteklerine saygı duymak.

 1. Koçluk Hizmetinin Faydaları Nelerdir?

  Koçluk Hizmeti Alan Bireyler;

  Kendilerinde var olan potansiyelleri ortaya çıkarır ve gelişirler. İç güçlerini ortaya çıkarırlar. Kendilerine olan inançları artır. Güvenleri artar. Sevgi ve saygısında yükselme olur. Motivasyonlarında gözle görülür bir artış sağlanır. Performansları artar ve artan performansları sayesinde verimlilikleri yükselir. Kendilerine ait duygularını fark ederler. Duygularını tanıyıp yönlendirirler. Ve böylelikle kişisel değişim, dönüşüm ve gelişmelerinde sıçrayış sağlarlar.

 2. Koçluğun Etik Değerleri Nelerdir?

  Öncelikle bilimsel bir yöntemi lider olarak alır. Çalışma yaparken yaptığınız kullandığınız teknik işe yarıyorsa bunu uygulayın. İşe yaramadığını görüyorsanız farklı bir teknik kullanmaya açık olun. Sadece kendiniz için değil tüm insanlık tüm sistem için çalışmaya özen gösterin. Hiçbir şeye kolayca inanmayın. Her şeyi önce kendi zihin süzgecinizden geçirin. Ve bilgelikle değerlendirdikten sonra size doğru geliyorsa inanın.

  Hiçbir söze hiçbir bilgiye hiçbir kullanılan dile bu sözü söyleyen kişi sizden daha bilgili ve saygın olduğu için hemen inanmayın. Hiçbir olgunun hiçbir şeyin hiçbir bilginin kesin ve saf, tam ve yetkin olduğunu düşünmeyin. Her bilginin içeriğinde küçükte olsa bir yanılgı bulunabileceğini düşünün ve gerçeğin dışarıdan baktığınızda sizin gördüğünüzden daha farklı olabileceğini bilin. Evrimsel doğrultuda gelişim göstermeye çalışın. Ve tüm engellere karşı bu çabalarınızdan geri kalmayın.

 3. Koçluk Ne Değildir?

  Danışmanlık değildir. Mentörlük değildir. Tavsiye vermek değildir. Yönlendirmek değildir. Terapi değildir. Öğretmenlik değildir. Eğitmenlik değildir. Yöneticilik değildir.

 4. ICF Koçluk Etik Kuralları

  ICF, koçluk tanımını ve felsefesini geliştirme ve üyeleri arasında etik standartlar oluşturma konusunda öncülük etmiştir. Kendi Etik Kuralları, Etik Davranış İnceleme Süreci, Program Şikayet Süreci ve Bağımsız İnceleme Kurulu (IRB) aracılığıyla ICF, profesyonel koçluk standartlarını belirler ve tüketicilere ICF Üyeleri, ICF Kimlik Sahipleri veya ICF onaylı Eğitim programları hakkında etik şikayetler sunmaları için bir yer sağlar.

  Etik Kuralların tamamı için tıklayınız.

 5. Temel Koçluk İlkeleri

  Sonuç odaklı bir koçluk yapabilmemiz için bilmemiz gereken bazı temel ilkeler vardır. Bunlar:

  • Tüm bireyler ihtiyaç duydukları kaynaklara sahiptir. Ve bireylerin en büyük kaynağı da duyguları, değerleri, inançları ve yaşam modelleridir.
  • Her birey tam ve bütündür. Ve mükemmel olarak dünyaya gelmiştir. Hiçbir birey eksik ya da hatalı değildir. Herkes bulunduğu mevcut durumda gerçekleştirmekte olduklarını gerçekleştirmek üzere mükemmel bir şekilde hareket etmektedir.
  • Koçluk çalışmasında değişim kaçınılmaz bir şeydir.
  • Bireyler kendilerine sunulan olasılıklar arasından kendileri için en uygun olanını seçebilirler.
  • Zihin ve beden bir bütün olarak çalışır ve ikisi de birbirini etkiler.
  • İnsan zihni gözünde canlandırdığı ile gerçekte gördüğü şey arasındaki farkı ayırt edemez. Her ikisinde de aynı nörolojik sinyaller söz konusudur. Aynı nörolojik yollar kullanılır.
  • Bireyler iki zihinle iletişim kurarlar. Bilinçli ve bilinç dışı zihnimiz ile iletişim kurmaktayız bizler.
  • İçinde bulunduğumuz dünyada bir kişinin gerçekleştirdiği ve başardığı bir şeyi aslında isteyen herkes başarabilir ya da başarabilme olasılığı vardır. Yani bu dünyada bir kişi bir şeyi başarmışsa bunu herkes başarabilir. Bu dünyada bir kişi için mümkün olan bir şey başkası içinde mümkündür.
  • Tüm insanlar dış dünyayı beş temsil sistemi ile algılamaktadırlar.
  • Bizim başarısızlık olarak tanımladığımız şey aslında sonuçtur. Başarısızlık yoktur. Sadece sonuçlar vardır.
  • İletişim esnasında en esnek olan bireyler sistemi yönetirler.
  • İletişim kurduğumuzda kurduğumuz iletişimin anlamı aslında aldığımız tepkilerdir.

Koçluk Nedir ? Ne Değildir ?

Rezervasyon

[:]

Dil Değiştir

  Hi, I'm Fatih Elibol

  In order to achieve your life goals, you must first clarify. I’m willing to coach you and your team to reach the point you want to be from your current ,plus to carry on mentoring according to your needs, with my 20-year worldwide experience. Let’s add success to you and your team by creating tailor made training programs. Are you ready to be one of my succeeded clients on your personal life, business, team, and more?