Birebir Gestalt Koçluğu Eğitimi

Fatih Elibol ile Birebir Gestalt Koçluğu Eğitimi

Temelde insan yaşantılarına ve davranışlarına dayalı bir açıklama yapmaya çalışan ve bunu gerçekleştirmeye çalışırken, çok değişik bir bütünleştirmeye hedefleyen insancıl bir yaklaşım olan, Gestalt Yaklaşımı ile ifade edilmemiş, tüm duygular Gestalt Koçluğunda çeşitli tekniklerle ifade bulur.

Koçun görevi koçlukta danışana şimdi ve buradayı yaşatmaktır. Ancak koçluk sürecinde geçmişle ilgili bitirilmemiş işlerin, farkındalığının kazanılmasında son derece önemlidir. Gestalt sürecinde vücut dilinin, sözel olmayan mesajların ipuçları Koç için, büyük önem taşıyan bir bilgi kaynağıdır.

Gerçek iletişim sözlerin ötesindedir ve Koç, koçluk süresince sözel olmayan davranışları gözlemlerken, aynı zamanda konuşma dilin içerikle esas olan gerçek öyküyü öğrenir. Gestalt Yaklaşımı güçlü bir öğrenme modelidir ve koçluk sürecinde koça, danışanına sağlayacağı etkin farkındalıklarla koçluktan istenilen aşamaya hızla ulaşmasını ve danışanın ilgili konudaki sorunlarının farkına varıp çözüm yollarını bulabilmesini sağlar.

Kuramsal ve uygulamalı olarak tasarlanmış bu seçmeli eğitimde Gestalt ile yaratıcılık bir bütün olarak ele alınarak, kavramların içselleştirilmesi sağlanıp, Gestalt‘ın ne olduğunu ve temel prensiplerini, bir yaşam biçimi olarak hayatlarında ve mesleklerinde nasıl kullanabileceklerini, 20 saatlik eğitim programı içinde öğrenilmesi amaçlanır.

Eğitim içeriği süresince, Gestalt yaklaşımı ve kurucuları, yaklaşımın temelleri ve psikolojisi, Hümanist yaklaşım ve Holistik (Bütüncül) bakış açısı, Varoluşçu yaklaşım ve alan kuramı, beden terapisi ve diğer tüm temeller öğrenilir.

Gestalt Koçluğu
Gestalt Koçluğu

Gestalt yaklaşımının temel kavramları ve  Fenomenolojik yaklaşım öğrenimi kazanılırken, şimdi ve burada, kutular, farkındalık, temas, temas biçimleri, kendine döndürme, duyarsızlaşma, içe alma, yansıtma, saptırma ve iç içe geçme kavramları altında derinleştirilir.

Gruplara psikolojik danışma, terapötik normlar ve etmenler, grup liderlerinin temel görevleri ve grupla psikolojik danışma gruplarının yaratılması ve danışma süreci tüm detayları ile öğrenilir. Gestalt yaklaşımına göre grupla psikolojik danışma bilgisi öğrenilir ve bireysel yönelimli  gruplar, kişisel gelişim yönelimli gruplar ve eğitim yönelimli gruplar  incelenir.

Gestalt koçları, tüm koçluk bilgi ve becerilerine ek olarak danışanlarına koçluk sürecinde çeşitli yaşam deneyleri sunar. Çünkü Gestalt Koçluğu temel prensipte tamamen farkındalıklarla ilgilidir. Koçlukta koç danışanın geçmişini bir tecrübe olarak görmesine teşvik ederken, bu tecrübelerin yaşamlarının neresinde etki yarattığını araştırır.

Danışan aldığı koçluk hizmetinde bu güçlü etkilerin farkına vardığında varmak istediği noktaya doğru ilerlerken, hangi tecrübeleri kullanacağını hangi tecrübeleri geride bırakacağını kendi seçer. Bu deneyimsel süreç sayesinde, danışan güçlü bir huzur duygusu kazanır ve hayatını ilgili konuda iyileştirecek davranışları seçme eğilimi gösterir.

Koçlukta kabul edilen yaklaşım her zaman danışanın halihazırda zaten tam ve bütün olduğu inancıdır. Gestalt koçlukta da Koç , danışanın içsel bilgeliğe sahip olduğu varsayımı ile kendisini deneyimsel alanda farketmesini destekler ve bu sayede danışan olumlu ve kalıcı bir değişim ve dönüşüm yaşar. Ancak unutulmamalıdır ki bu değişim daima danışanın sorumluluğundadır.

Kendi dünyamızda geçmişimizle olan etkileşimlerimiz, farkındalığa ulaşılamadığı her alan içinde pişmanlık duyguları ile dolu keşkeler ve üzüntüler olarak bugünümüze yansır. Geçmişin anılarına ve taşıdığı duygularına karşı, çaresiz olduğumuzu düşündüğümüz ve sanki etki alanımızda değilmişcesine razı olmak yerine, Gestalt koçluğu sağladığı farkındalık ile duyarlı duruma geliriz. Gestalt koçluğu nerelerden kaçındığımızı belirler, insanın içinde duyumsadığı rahatlık duygusu ile durumu iyileştirme odağına getirir ve şimdiki andan başarmak istediğimiz hedefe doğru sonsuz bir güvenle beslenen cesaretli bir duruşla hızlı ve kalıcı ilerleyişimizi sağlar.

Farkındalık kazanan bir birey, “şimdi ve burada “ duyduğu, gördüğü, hissettiği, düşündüğü, yaptığı ve çevresinde olanların ayırdındadır ve tüm deneyimlerine derin bir saygı duyar. Gestalt yaklaşımındaki tüm kavramlar, Gestalt yaşam döngüsü ile birlikte Gestalt koçluğu temelini oluşturur.Bu temelden yola çıkarak alacağınız eğitim içeriği titizlikle hazırlanmıştır.

Gestalt koçu kelimenin tam anlamıyla bir farkındalık uzmanıdır. Gestalt yaklaşımı tüm öğretileri ile ve Gestalt temelli teknikleri kullanma becerisi ile koça güçlü bir duruş kazandırır. Farkındalığın inşaası güçlü bir müdahaledir. Bu eğitimde, Koç varoluşa odaklanmayı sürdürürken, nasıl bir veri toplayacağını, gözlemlerini nasıl raporlayacağını ve bu bilgileri koçlukta nasıl kullanacağını da öğrenir. Gestalt koçluğu eğitiminden sonra tüm etkili farkındalık metodlarını bilir.

Danışanın aşamaların neresinde olduğunu görebilmesi ve danışana saygı duyabilmesi ve daha fazlası için Gestalt koçluk becerilerinde yetkinleşmesi için eğitilir.

Gestalt koçluk tekniklerini, beden terapisi ve enerji çalışmalarını, rüya çalışmalarını, bunların koçluk sürecine sağladığı avantajları öğrenir ve tüm metaforları kullanma konusunda da uygulamalarla eğitim içinde güçlü deneyimler kazanır. Gestalt koçluğu koçluk mesleki gelişim sürecinin en önemli eğitimlerinin başında gelir.

Şimdi neler oluyor ?
Bu yazıyı okurken neler yaşıyorsun ?
Şu anda neler fark ediyorsun ?

Gestalt Koçluğu Program İçeriği İçin Tıklayın

Icf tpss listesinde bu eğitimin akreditasyonu görmek aşağıdaki linke tıklayın.

Detaylı bilgi için formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.

Dil Değiştir

    Hi, I'm Fatih Elibol

    In order to achieve your life goals, you must first clarify. I’m willing to coach you and your team to reach the point you want to be from your current ,plus to carry on mentoring according to your needs, with my 20-year worldwide experience. Let’s add success to you and your team by creating tailor made training programs. Are you ready to be one of my succeeded clients on your personal life, business, team, and more?