ACTP Holistik (Bütünsel) Yaşam ve İş Koçluğu Diploma Programı

Koçluk Diploma Programı

Koçluk becerilerinizi profesyonel bir yetkinliğe dönüştürmek için ACTP yani akredite koç eğitim programlarından birine katılmanız gerekir. ICF temel değerlerine, etik ilkelerine ve etik standartlarına uyan en iyi koçlardan biri olmak için ICF tarafından yetkilendirilmiş Usta Sertifikalı Koç (MCC) Fatih Elibol ve kendisinin özel olarak geliştirdiği bu diploma programı ile bu yolculuğa emin adımlarla çıkabilirsiniz.

Mentor MCC Koç Fatih Elibol
MCC Koç Fatih Elibol

ACTP (Akredite Koç Eğitim Programı), Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından yetkilendirilmiş, baştan sona kapsamlı bir öğrenimi içeren, ICF etik kuralları ve koçluk tanımı etrafında şekillenmiş, koçluğu profesyonel bir yetkinliğe taşıyan özel bir eğitim programıdır.

Bu özel eğitim programında, MCC Fatih Elibol ile ilerlemek demek; kendisi tarafından hazırlanıp geliştirilmiş olan ACTP Holistik Yaşam ve İş Koçluğu Diploma Programı’nda (HLBCDP) ilerlemek ve mesleğin en iyilerinden biri olmanızı sağlayacak bilgi ve becerileri dünyanın en iyileri arasında olan koçlardan birinden edinmek demektir.

ACTP Holistik Yaşam ve İş Koçluğu Diploma Programı (HLBCDP), toplamda 174 saatlik zorunlu ve seçmeli 9 modülden oluşan, koçluk mesleğinde ilerlemek isteyenler için hazırlanmış, programı tamamladığınızda ACC (Akredite Koç Sertifikalı) veya PCC (Profesyonel Koç Sertifikalı) unvanlarından birine sahip olacağınız ve sizi mesleğin en iyilerinden biri yapacak en yeni diploma programıdır.

Bütünsel Yaşam ve İş Koçluğu Diploma Programı, koçluk alanında mesleki son gelişmelerin takibi ile en yüksek kalitede eğitim içeriği sunmayı; verilen eğitimlerle katılımcıların hem iş hem özel hayatlarında farkındalık kazanmalarını ve koçluk öğretilerini uygulayabilmelerini sağlamayı; eğitimi alan tüm katılımcılara ICF’i tüm gereklilikleri ve koşulları ile anlatmayı misyon edinir. Böylelikle koçluk alanında bütünsel eğitimler verip, koçluk mesleğinin küresel olarak gelişmesine katkıda bulunan, alanlarının en iyisi olan profesyonel koçlar yetiştirmeyi amaçlar.

Programın Ana Noktaları

Programa katılanlar koçluğun mesleki önemi, kazanımları, amacı ve günümüzden geleceğe devam edecek bir meslek alanı olması hakkında bilgilenirken, program boyunca koçun rolünü ve koçluk hizmeti sürecini keşfetmeye olanak bulurlar. Program performans koçluğunun temel ilkelerini, etik değerlerini ve niteliklerini anlatırken katılımcıların koçluk temel yetki ve becerilerini uzmanlık seviyesinde profesyonelliğe ulaştırma ve geliştirmelerini sağlar.

Bu kilit noktalara ek olarak bu program tüm katılımcılara koçluk alma ve koçluk yapma deneyimi kazandırır ve bu deneyimin etkisi ile program sürecine güçlü bir adanmışlıkla özen göstermelerini sağlar. Ayrıca program, katılımcıların kendilerini ve başkalarını anlama, dinleme, değişim ve dönüşüm süreçlerinde aksiyon planı yapabilme ve stratejiler geliştirme becerilerini geliştirmelerine, değerlerini, davranışlarını, alışkanlıklarını, bilgi, beceri ve potansiyellerini keşfetmelerine olanaklar sağlayan uygulamalarla zenginleştirilmiştir. Tüm öğrenciler en az 100 saat koçluk seansı yaparak programı tamamlarlar.

Felsefemiz

Bütünsel Yaşam ve İş Koçluğu Diploma Programı eğitimlerinde felsefemiz; öncelikle ICF temel değerlerine, etik ilkelerine ve etik standartlarına uyan en iyi koçları yetiştirmektir. Koç adaylarını genel farkındalıklarını artırmaya teşvik ederiz. Yön bulma, çözümleme yapma, aksiyon sürecini planlama, strateji geliştirme süreçlerindeki tüm gelişim ihtiyaçlarında onlara özenle yardımcı oluruz.

Eğitimleri kapsamında sahip oldukları bilgi, deneyim, beceri ve uzmanlığın üzerine vereceğimiz tüm devam eğitimlerimiz de öğrencilerin kişisel gelişim ve koçluk alanında profesyonel olmaları yaklaşımını benimseyen derinliktedir.

Eğitim İçeriklerimiz

Eğitimlerimiz kurumların ve kişilerin belirledikleri hedeflere ulaşması için kullanılan, koçluk hizmeti süreçlerinin kurumsal ve kavramsal olarak tamamlanmasını sağlayacak ana koçluk modellerinden Koaktif Koçluk, TGROW, Transaksiyonel Analiz ve Gestalt modellerini içerir.

Kimler Katılabilir?

Bütünsel Yaşam ve İş Koçluğu Diploma Programı eğitimimiz Türkçe ve İngilizce olarak Türkiye, İngiltere, AB ülkeleri ve BAE ülkelerinde aktif olarak sağlanmaktadır.

Diploma programımıza; şirketler, şirket çalışanları, insan kaynakları yöneticileri, tüm koçlar ve koç adayları, tüm liderler ve yöneticiler, kişisel gelişimine katkıda bulunmak isteyen herkes katılabilir.

Program kapsamındaki eğitimler, tüm katılımcılara yüz yüze, web seminerleri ile, online, hibrit, yerinde eğitim ve sınıf içi eğitimleri veya kombinasyonları şeklinde verilir.

Program Gereklilikleri

Diploma programına başlamadan tüm katılımcılar ile eğitim öncesi sözleşme yapılır. Eğitimlere %100 katılım zorunluluğu vardır.

Eğitim tamamlandığında 30 saat pratik yapmış olmak ve 100 saat bireysel koçluk seansını tamamlamış olmak ve seanslar tamamlandığında 10 günlük seans kaydını eğitmenimize iletmek zorunludur.

Ayrıca ICF unvanlama kriterleri gereğince, detaylarını ve koşullarını program kapsamında öğreneceğiniz zorunlu eğitim modüllerini bitirdikten sonra 10 seanslık Mentor Koçluk seansı almak diploma programınızı tamamlamak için gereklidir.

Program Modülleri

Bütünsel Yaşam ve İş Koçluğu Diploma Programı içeriğinde 174 saat süresince alacağınız 9 modül vardır. Bunlar sırası ile;

 • Temel Koçluk Bilgi ve Becerileri
 • Uzman Koçluk Bilgi ve Becerileri
 • Takım Koçluğu
 • Yönetim Koçluğu
 • Transaksiyonel Analiz Koçluğu
 • Gestalt Koçluğu
 • NLP ile Satış Koçluğu
 • Süpervizör Koçluğu
 • Mentor Koçluğu’dur.

Zorunlu derslerden olan Temel ve Uzman Koçluk Bilgi ve Becerileri modüllerinde, önceliğimiz tüm katılımcılarımızın koçluk mesleğini doğru tanımalarını ve aidiyetlik geliştirmelerini sağlamak ve koçluk bilgi ve becerilerinde yetkinlik kazandırarak temel koçluk yeteneklerini ve koçluk araçlarını öğretmektir.

Sonrasında ise katılımcılarımızın, kendilerine, iş yaşamlarına, çevrelerine ve danışanlarının yaşamlarına daha derin uzmanlık seviyesinde koçluk yapacak özel teknik ve becerileri kazanmalarını amaçlarız. Bu süre içinde katılımcılar çeşitli uygulamalar ile ilk 30 saatlik koçluk seansı deneyimine sahip olurlar.

Bu aşamada duyguya ve sisteme koçluk yapabilme becerisinde, önemli ve kanıtlanmış bir yaklaşım olan Koaktif Koçluk Modeli özümsenir. Katılımcılar özellikle koçluk hizmeti süresince iletişim kurarken sadece danışandan duydukları kelimelerin değil, bu kelimelerin ardında örtülü kalanların ve sözcükler arasında yer alan boşlukların dinlendiği bir çalışmayı kolaylıkla yapabilir hale gelir.

Koç, danışanın nerede yeterli olduğu, nerede pes ettiği, nerede bahaneler arkasına saklandığı konusunda danışana net bir cevap verir; koçluk hizmeti verdiği sürede danışanının güçlü ve geliştirilmesi gereken yanlarını fark etmesini, doğru strateji ve aksiyon planını oluşturmasını sağlar. Danışanına; danışan bu planı uygularken kendi kendini sabote edebileceği veya ona dışsal kaynaklı engel oluşturabilecek durumları fark etmesine ve bunların üstesinden gelmesine destek olacak araçları kazandırır.

Zorunlu derslerden bir diğeri olan Takım Koçluğu Modülü’nde; sahip olunan temel ve uzman koçluk bilgi ve becerilerini kullanarak, katılımcılara takımlar olarak doğru hedef belirleme ve bu hedeflere ulaşmalarını sağlama yetkinliği kazandırmak amaçlanır.

Yönetim Koçluğu Modülü’nde ise; katılımcılara, şirket çalışanlarının (mavi yaka-beyaz yaka) tüm iş süreçlerini koçluk yaklaşımı ile yapmalarını ve tüm çalışanların şirketin vizyonu için ortak hareket etmelerini sağlama yetkinliği kazandırılır. Kişinin yönetim ve liderlik gücünü keşfetmesi, bunu en etkin şekilde kullanması, lider bir yönetici olarak stratejik ve operasyonel kararlar alması kolaylaştırılır.

Programın bu aşamasında artık İş Koçluğu’na giriş yapılmıştır. Katılımcının, iş hayatında ulaşmak istediği hedefleri netleştirmek ve gerçekleştirmek için doğru strateji ile planlama yapması, iş ve kariyer yaşamı ile ilgili, hatta parasal yönetim hakkında belirsizlikleri ortadan kaldırması, etkin zaman yönetimi yapması becerileri geliştirilir. İş Koçluğu’nda koç, gerek kendi iş hayatında gerekse hizmet verdiği danışanlarında, kurum içi iletişimin artmasını, çalışanların ve kurumların vizyonlarının geliştirilmesini, tüm ekibin ortak hedefe uyumlanmasını ve kurumsal hedeflere ulaşılmasını sağlayabilme yeteneklerine sahip olur.

Önemli psikoloji kuramlarını da içeren, Transaksiyonel Analiz yaklaşımının koçluk araçlarıyla bütünleştirilmesi ile ortaya çıkan seçmeli Transaksiyonel Analiz Koçluğu Modülü’nde; kişilerin ego benlik durumlarını ve yaşam pozisyonlarını fark etmelerine, yapısal ve fonksiyonel çözümlemelerine yardımcı olarak bu farkındalığı koçluk bakış açısı ile içselleştirmelerine olanak sağlanır. Burada koçun tam anlamıyla bir iletişim ustası olma yetkinliğini kazanması amaçlanır.

Bir diğer psikoanaliz ve psikoloji teoremlerini konu alan, MCC Mentor Koç Fatih Elibol’un koçluk ekolünde en az Transaksiyonel Analiz Koçluğu kadar önem verdiği seçmeli Gestalt Koçluğu Modülü’nde; tüm katılımcıların kavramları içselleştirilmesi sağlanırken, koçun da kişisel olarak öz farkındalığını ve sezgiselliğini öne çıkarır hale gelmesi amaçlanır. Koçların Gestalt’in ne olduğunu, temel prensiplerini, bir yaşam biçimi olarak bütünsel yaşamda ve iş yaşamında nasıl kullanılabileceğini ve kazandıracağı avantajları uygulayarak keşfetmeleri hedeflenir.

Seçmeli NLP ile Satış Koçluğu Modülü’nde ise daha spesifik bir uzmanlaşma ile; kişilere ve kurumların satış yöneticileri ve çalışanlarına, ilgili tüm ekiplere koçluk yapabilmeleri için gerekli olan özel beceri ve teknikleri kazandırmak amaçlanır. Tüm katılımcıların koçluk hizmeti verirken veya bizzat kendi iş sahalarında, arzulanan hedeflere ulaşan kişiler olması için ihtiyaç duyulan bilinçaltı kaynaklarını ortaya çıkarıp, yeniden programlama yaparak, dil kalıplarında özel çalışmalar ile sonuç elde etmeleri sağlanır. Düşünme, dil ve davranış süreçlerini inceleyerek onları en etkin kullanma yöntemini NLP yaklaşımı ile bütünleştiren bu eğitim satışa özel bir derinlikte öğretmeyi içerir.

Özellikle koçluk uygulamalarında zorlananları gözlemleyen ve koçluk sektöründe önemli bir ihtiyaç alanını keşfeden Fatih Elibol, süpervizörlük yaklaşımını koçluk ile birleştirerek akredite ettirdiği seçmeli Süpervizör Koçluğu Modülü’nde, süpervizör koçluğu yardımı ile; seans yapan bir koçun, seansını profesyonel ve deneyimli bir koç gözü ile izlemesine olanak sağlamıştır. Bu eğitim içeriğinde amaç, tüm koç ve koç adaylarını, koçluktaki mesleki gelişim için gereken bilgi ve becerileriyle birlikte koçluk hizmeti sürecini yeterli, yetkin ve deneyimli bir süpervizör olarak izlemeyi ve değerlendirme yapabilmeyi sağlayacakları uzmanlığa getirmektir.

Bütünsel Yaşam ve İş Koçluğu Diploma Programı’nda; yeni ve farklı koçluk modelleri ve bu geliştirilmiş modellerle yetiştirilmiş koçları tanıtmak ve bu koçları birbirleriyle tanıştırmak da programın önemli hedeflerindendir.

Diploma programının bir başka özel nitelikteki seçmeli Mentor Koçluğu Modülü’nde, ICF unvanlama yolculuğunda gelecekleri PCC unvanından sonra profesyonel bir yetkinlikte ICF’ten unvan almak isteyen koçlara mentorluk yapabilmeleri için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amaçlanır. Mentor kimdir, mentorluk nedir, mentor sorumlulukları nedir, ICF tarafından unvanlamada zorunlu kılınan mentorluk nasıldır, neden gereklidir, koşulları nedir, menti nedir, mentilerin sorumluluk alanları nedir, ilgili ilişkide tanımlama ve program oluşturma aşamaları hangi içeriktedir gibi daha birçok alanda ve detayda bilgi, beceri ve uzmanlaşma hedeflenir.

Program Sonrasında

MCC Fatih Elibol, bütünleştiren ve dönüştüren bir içeriğe sahip olan ACTP Holistik Yaşam ve İş Koçluğu Diploma Programı eğitiminin sizi taşıyacağı başarı noktasında ve sonrasında, ilgili tüm dönemlerde sizlerledir. Paylaşmaya ve yolculuğunuza eşlik etmeye devam eder.

Koçluk becerilerinizi profesyonel bir yetkinliğe dönüştürürken doğru bir seçim yaparak katılacağınız program önce sizi sonra sizin dokunacağınız kişileri dönüştür ve sizi saygın koçlardan biri haline getirir.

Bu yolculuğa MCC Fatih Elibol ile çıkmak için bize ulaşın.

Cevap bırakın

Dil Değiştir

  Hi, I'm Fatih Elibol

  In order to achieve your life goals, you must first clarify. I’m willing to coach you and your team to reach the point you want to be from your current ,plus to carry on mentoring according to your needs, with my 20-year worldwide experience. Let’s add success to you and your team by creating tailor made training programs. Are you ready to be one of my succeeded clients on your personal life, business, team, and more?