Mentorluk Hakkında

[:tr]

Mentorluk Nedir ?

Belli bir tecrübe, bilgi ve deneyime sahip bir profesyonelin, iş hayatına yeni başlamış veya alışmakta zorlanan bir bireye, akıl hocalığı, yol göstericiliği yaparak deneyimleriyle onu eğitmesi ve geleceğe taşıması sürecidir. Mentor yoldaki tecrübesini en doğru bir şekilde aktarıp danışanına rehberlik ve profesyonel yol arkadaşlığı yapar.

Mentorluk Hakkında Sık Sık Sorulanlar

 1. Mitolojide ve Türk Tarihinde Mentorluk

  Mitolojide Mentor

  Mentor kavramının çıkışı mitolojiye dayanmaktadır. Mentor, iyon denzinde bulunan İthaka adasının kralı Odysseus’un yakın dostudur. İthaka kralı Odysseus, Truva savaşına giderken oğlu Telemakhos’un eğitmenliğini “ona bildiğin herşeyi öğret” diyerek Mentor’a verir. Mentor, verdiği eğitim esnasında Telemakhos’a ne yapması gerektiğini hiç bir zaman söylemez fakat bilmesi gereken herşeyi öğreterek ona yol gösterici bir kılavuz olur.

  Türk Tarihinde Mentor

  Türk tarihinde de Sultanları/Padişahları yetiştiren onlara yol gösteren (Mentor) eğitmen ve danışmanlar bulunmaktaydı. Bu statüye sahip kişilere Selçuklu döneminde “Atabey” Osmanlı döneminde ise “Lala” denmekteydi. Osmanlı devletinde şehzadelerin yetişmesine büyük katkı sağlayan “Lala”lık Orhan Gazi zamanında başlamış ve Osmanlı Devleti’nin son dönemine kadar devam etmiştir.

  Türk tarihine damga vurmuş birçok Mentor bulunmaktadır. Öyleki bazı Mentorlar Sadrazamlığa kadar yükselme başarısı göstermiştir.

  Nizâmülmülk (Selçuklu)
  Tuğtigin (Selçuklu)
  İmâdeddin Zengi (Selçuklu)
  Gümüş Tigin Candar (Selçuklu)
  Molla Gürani (Osmanlı)
  Akşemsettin (Osmanlı)
  Zembilli Ali Cemali Efendi (Osmanlı)
  Halim Çelebi (Osmanlı)
  Dadaylı Hayreddin Efendi (Osmanlı)
  Lala Şahin Paşa (Osmanlı)
  Lala Mustafa Paşa (Osmanlı)
  Lala Mehmed Paşa (Osmanlı)

 2. Mentorluğun Tanımı Alıntılar :

  Mentorluk gelişim ihtiyacını karşılayan uzun terimlerle bağıntılı bir ilişkidir, tam potansiyeli kullanmaya da yardımcı olur ve bütün mentorler, çiftler ve organizasyonlar faydalanabilir. (Suzanne Faure)

  Mentorluk niyeti barındırarak belirli bir konuda yaşam bilgeliğinin bir kişiden diğerine taşındığı karşılıklı bir ilişkidir. Mentorluk tesadüfen oluşmaz aynı şekilde yararları da bir anda ortaya çıkmaz. İlişkisel bir boyut taşır ama iyi bir arkadaşlığın ötesindedir. Mentorluk yalnızca iki insanın bir araya gelip bir şeyler paylaşması değildir. (S. Graves)

  Mentorluk bilgisini, tecrübesini, aklını paylaşmaya hazır bir bireyin bu değişimi dileyen bir bireyle arasındaki destekleyici ilişkiyi temsil eder. (S. Faure)

 3. Mentorluk Hizmeti Kimler İçin Yararlıdır?

  Mentorluk hizmeti, iş hayatına yeni atılmış, hedeflerini henüz belirleyememiş genç profesyonellerin, kariyerlerini geliştirmelerinde önemli bir yol arkadaşlığı hizmetidir, yada kurum kültürüne alışmakta zorlanan, kuruma uyum sağlayacak bireysel planlarını yapmakta desteğe ihtiyaç duyan çalışanlar için de önerilmektedir. Mesleki gelişim süreçlerini kısaltmak isteyen ve bu yolda en az hata yapmak isteyen çalışanlar da mentorlük hizmeti almayı düşünmelidirler.

 4. Mentorluğun Temel Nitelikleri

  • Karşılıklı bir öğrenme sürecidir
  • Gizlilik esasına dayanan ilişki odaklı bir süreçtir
  • Gönüllülük esasına dayalı bir süreçtir
  • Menti, mentorun sponsorluğunda belirlenen gelişim hedeflerine ulaşmaya çalışır
  • Mentinin yönettiği bir süreçtir

 5. Mentorluk Süreci

  Rol model olur, aktif bir dinleyicidir, kariyer rehberliği ve desteği sağlar, kendi tecrübelerini aktarır, öğrenme hedeflerinizin belirlenmesine yardımcı olur, bilgi kaynağınız olur, geri bildirimler verir, sizi risk almaya ve denemeye teşvik eder, problemlerin çözümünde doğru sorular sorarak destek verir kısacası kariyer ve kişisel gelişim yolunda güvenilir yol arkadaşınızdır.

 1. Menti’nin Yani Hizmet Alan Danışandan Beklenenler

  • Mentorluk süreci için istekli olmak,
  • Mentorluk süresi boyunca gizlilik anlaşmasına bağlı kalmak, mentorun paylaştıklarını başkalarıyla paylaşmamak,
  • Mentorluk görüşmelerini organize edilmesi, her görüşme için tarih, yer ve saat belirlenmesi konusunda sorumluluk almak,
  • Mentorluk sürecinde alınan kararlar doğrultusunda aksiyon almak,
  • Mentorluk sürecinde edindiği kazanımları kariyer planına entegre etmek,
  • Sorular sormak ve yeniliklere açık olmak,
  • Geribildirim almak ve vermek konusunda istekli olmak,
  • Önemli olduğunu düşündüğü ve geliştirmek istediği konuları gündeme getirmek,

 2. Mentor Koçluk Nedir ?

  Sizin ICF Profesyonel Koçluk Ünvanını alma sürecinizde koçluk becerilerinizi geliştirmek ve koçluk performansınız ile ilgili deneyimli bir Profesyonel Koç ile çalışarak, geri bildirim almak üzere verilen koçluk hizmetidir. ICF ünvanlı profesyonel koç olma yolunda almanızın zorunlu olduğu bir hizmet olan mentor koçluk, yetkinliklerinizi pekiştirir, farkındalığınızı arttırır ve koçluk performansınızın gelişmesine katkıda bulunur.

 3. Mentor Koçluk Görevleri

  ICF, Mentor Koçluğu, başvuru sahibi (menti) tarafından talep edilen koçluk yetkinlik düzeylerini elde etmek ve göstermek için profesyonel yardım sağladığı süreç olarak tanımlar. Ayrıca, Mentor Koçluk; uygulama , bu hizmeti alan kişinin yaşam dengesi ya da koçluk yeteneğinin geliştirilmesiyle ilgisi olmayan diğer konularda koçluk yapmaktan ziyade, koçluk becerileri ve bunu geliştirmek konusunda koçluk yapmak anlamına gelir. Mentor Koçun Görevleri: Modeli etkili başlatmak ve (Mentor Koç – Koç) ilişkisinin anlaşmasını yapmak, Müşterinin (Mentinin) potansiyelinde var olan neyi başarmak istediğini ortaya çıkarmak, Her iki tarafın da koçluğun amacı hakkında net olduğundan emin olmak, Mentor Koç – Koç ortaklığında başarı ölçütleri oluşturmak, Mentor Koçluk ilişkisinin ücretlerini, zaman çerçevesini ve diğer yönlerini en başından belirlemek, Mentiye, ICF Etik Kurallarının tüm yönleriyle ilgili bilgi vermek, Etik Davranış İnceleme Kurulunun mevcudiyetini mentiye bildirmek, Mentorluk hizmetini alan koça, diğer mentor koçlarla da görüşmesini ve buna göre bir seçim yapmasını isteyerek, özgüvenini desteklemek, Mentiye, mentorluğun bir sonucu olarak, her hangi bir ünvan düzeyi alacağına dair bir garanti vermemek, Mentinin, koçluk seanslarını gözden geçirerek, sözlü ve yazılı geri bildirim sağlayarak temel yetkinlik geliştirmeye odaklanmak, a.) Seansları değerlendirme (geri bildirim verme) süreçleri, mentinin öğrenme ve gelişimine katkı sağlaması için iki değerlendirme arasında yeterli süreyi vermek, Seanslardan hedeflenen örnekleri kullanarak belirli sözlü ve / veya yazılı geribildirim sunmak; böylece: a.) Menti tam olarak ne yaptığını bilecektir, b.) Menti, koçlukta daha derin bir ustalık seviyesi geliştirmek için yapılması gerekenleri anlar. 12. Bu süreç içinde koça öğrendiklerini göstermek ve bunu şu çerçevede tutmak: a.) Mentinin kim olduğu, b.) Ne istediği, c.) Onun benzersiz stiline saygı duymak.

 4. ICF Mentor Koçu Ne Yapar

  ICF Mentor Koçu: Temel yetkinliklerle ilgili becerilerin farkında olmak için içeriği dinler. Her seviyeden dinler: fiziksel, entelektüel, duygusal ve sezgisel. Güçlü yönlerin gelişmesi için ön yargılardan uzak dinler. Stil, kültür ve dilin farklılıklarının farkındadır (Kişiyi olduğu gibi kabul eder) Ünvanlama sınavı (CKA) sürecinde kullanılan kayıtlı koçluk oturumlarının değerlendirilmesinde ICF tarafından kullanılan değerlendirme araçları hakkında bilgiye sahiptir. Hem bireysel yetkinliklerin varlığı hem de beceri düzeyinin gelişimini gözlemlemek için dinler. Hangi kritik yetkinliğin etkisiz veya sınırlı koçluk etkisi doğurabileceğini ayırt etme yeteneğine sahiptir. Gösterilen beceri seviyeleri ile bir sonraki beceri seviyesi arasındaki boşluğu ayırt edebilir ve ifade edebilir. Yetkinlik kullanımı ve beceri düzeylerini ayırt eder ve ifade eder. Geribildirim sağlamak için saygılı, açık ve yargısız bir duruş sergileyerek güvenli ve güvenen bir alan yaratır. Gereksinimlerin, gözlemlenenlerin ve bir sonraki beceri düzeyine geçmek için ihtiyaç duyulan spesifik gelişimin, geribildirim etkisine bağlı olduğunu bilir. Güçlü ve potansiyel büyüme alanlarını tanıyan, her koçluk temel yetkinliği ile ilgili geribildirim sunar. Her koçluk modeli tercihine göre kendi kendine yönetme yeteneğini gösterir ve temel koçluk yeterlikleri ile ilgili beceri değerlendirmesine odaklanır.

 5. ICF Mentor Koçluk Programı

  Programın içeriğini görmek için tıklayınız.
  https://fatihelibol.com/tr/icf-mentor/

PCC Fatih Elibol'un Resmi Sayfası

Fatih Elibol Kimdir ?

1980 yılında dünyaya gelen Fatih Elibol, New York NYU Leonard N. Stern School of Business’da işletme ve politik ekonomi bölümlerinde çift anadal yaparak lisans eğitimini tamamladı. Ardından, Harvard Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı yaptı. Fatih Elibol, üniversitede okuduğu yıllarda New York’a eğitim için gelen öğrencilerin emlak arayışlarında yaşadıkları sorunlardan ilham alarak başladığı sektör deneyimini 1996-2004 yılları arasında Trump organizasyon bünyesinde satış yöneticisi olarak devam ettirdi ve bu süre boyunca tüm satış ekiplerine kendi tasarımı olan hipnotik satış ve holistik basarı eğitimleri verdi. Farklı girişimler ile farklı iş modelleri geliştiren Elibol, işletme tipi franchise sistemini ilk kez gayrimenkul sektörüne uyarladı. Kurduğu Realty markası  5 kıtada ve 47 ülkede faaliyetini sürdürmekte . Hipnotik satış alanında 1998 yılından günümüze 6.231 kişi ile çalışmalar yürüttü. Hipnoz yöntemi ile tedavi ettiği vaka satısı ise 595 kişi. Avrupa Birliği Parlamentosu ve İngiliz Parlementosu’nda kendi uzmanlık alanlarında eğitmen ve koçluk yapmakta olan Elibol, kurumsal şirketlere ve dünya liderlilerine Profesyonel Tepe yönetici koçluğu hizmeti vermektedir. ICF onaylı Profesyonel koç (PCC) olan Elibol’un kayıtlı koçluk saati 7000 saate yakın ve mentorluk kaydı ise 4000 saate yakındır.

Rezervasyon

[:]

Switch The Language

  Hi, I'm Fatih Elibol

  In order to achieve your life goals, you must first clarify. I’m willing to coach you and your team to reach the point you want to be from your current ,plus to carry on mentoring according to your needs, with my 20-year worldwide experience. Let’s add success to you and your team by creating tailor made training programs. Are you ready to be one of my succeeded clients on your personal life, business, team, and more?